Q&A Berkaitan Prosedur Pendaftaran Nikah Luar Negara

Featured

Q1: Apakah maksud pernikahan luar negara?

A: Pernikahan luar negara bermaksud sebarang urusan pernikahan yang dijalankan di luar negara dengan menggunakan khidmat jurunikah di negara tersebut. Kebanyakan rakyat Malaysia melangsungkan pernikahan di Thailand atas beberapa faktor tertentu.

Q2: Adakah semua pernikahan luar negara perlu didaftar di Malaysia?

A: Ya. Semua pernikahan yang dijalankan di luar negara mesti didaftarkan di mana-mana pejabat agama yang berdekatan dengan alamat tempat tinggal pemohon.

Q3: Mengapa pernikahan luar negara tersebut perlu didaftarkan di Malaysia?

A: Pertama, perlu difahami oleh semua masyarakat bahawa tidak semua pernikahan di luar negara tersebut sah mengikut hukum syarak. Lebih-lebih lagi bagi pernikahan yang menggunakan khidmat sindiket. Oleh itu, semua pasangan yang bernikah di luar negara mesti membuat pengesahan nikah dahulu di mahkamah syariah bagi menentukan nikah tersebut adalah sah mengikut hukum syarak.

Q4: Apakah yang akan berlaku setelah mahkamah mengesahkan pernikahan tersebut sah mengikut hukum syarak?

A: Setelah mahkamah mengesahkan nikah tersebut sah, maka satu perintah akan dikeluarkan oleh mahkamah dan pesangan perlu mendaftarkan nikah di pejabat agama bagi mendapatkan surat nikah Malaysia.

Q5: Apa akan berlaku sekiranya pernikahan tersebut TIDAK SAH mengikut hukum syarak?

A: Sekiranya pernikahan tersebut tidak sah, maka perkahwinan tersebut mesti difaraqkan. Setelah itu, pasangan tersebut perlu melakukan akad nikah baharu sekiranya masih mahu bersama sebagai suami isteri yang sah.

Q6 : Apakah sebab/punca pernikahan tersebut tidak sah?

A: Kebiasaannya sesebuah pernikahan tersebut tidak sah kerana tidak menggunakan wali hakim yang dilantik oleh pemerintah. Kes seperti ini selalu berlaku kepada pernikahan yang menggunakan khidmat sindiket di mana mereka menggunakan wali yang tidak bertauliah.

Q7: Apakah kesan sekiranya pasangan tidak mendaftarkan pernikahan di Malaysia?

A: Terdapat pelbagai kesan yang akan timbul susulan kegagalan pasangan yang berkahwin di luar negara mendaftarkan pernikahan mereka khususnya di Selatan Thailand antaranya:

i.     Tiada sebarang rekod pernikahan di mana-mana pejabat agama Islam di malaysia.

ii.   Menyukarkan membuat sijil kelahiran anak di Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia kerana tidak mempunyai sijil nikah Malaysia.

iii. Menyukarkan proses pendaftaran persekolahan anak kerana setiap pendaftaran tahun 1 perlu kepada sijil nikah ibu bapa.

iv.  Menyukarkan proses sebarang tuntutan di mahkamah bersabit dengan urusan pernikahan, penceraian atau tuntutan harta kerana tidak mempunyai sijil nikah Malaysia.

v.   Isteri digantung tidak bertali tetapi tidak boleh menuntut haknya di Mahkamah Syariah.

vi.    Anak-anak tidak mempunyai Sijil Lahir seperti dilaporkan di media saban hari, akibatnya anak-anak tersebut terjebak dengan masalah sosial kerana lantaran tidak boleh bersekolah di sekolah aliran perdana.

Q8: Bagaimana mahu mendaftarkan pernikahan tersebut mengikut prosedur di Malaysia?

A: Prosedurnya seperti berikut (Contoh bagi pernikahan di Wilayah Songkhla, Thailand):

i. Selesai pernikahan di Majlis Agama Islam Wilayah Songkhla di Thailand, pasangan akan menerima Sijil Nikah dan Surat Pengesahan Nikah dari Majlis Agama Islam Wilayah tersebut. Surat ini kemudiannya akan dibawa ke Konsulat Malaysia di Songkhla untuk tujuan pengesahan bahawa nikah yang dilakukan adalah sah dan diiktiraf Malaysia. (Mendapat pengesahan Konsulat bukan bermaksud maklumat pernikahan telah diketahui oleh Jabatan Agama Islam di Malaysia. Maklumat pernikahan di Thailand tidak akan direkod di Malaysia selagi tidak melakukan pendaftaran semula di Jabatan Agama Islam Negeri di Malaysia.)

ii. Setelah meneliti dokumen dan berpuashati, pihak Konsulat akan mengeluarkan Surat Pengesahan. Berhati-hati dengan Surat Pengesahan Konsulat Palsu kerana terdapat kes di mana pihak sindiket memalsukan surat pengesahan tersebut.

iii. Bawa semua dokumen tersebut ke Pejabat Agama Islam Daerah di negeri pasangan bermastautin bagi tujuan semakan dokumen dan soal selidik dijalankan. Kemudian, pejabat agama akan keluarkan surat iringan ke Mahkamah Syariah dan Bahagian Penguatkuasaan.

iv. Pemohon menghantar surat iringan ke Bahagian Penguatkuasaan untuk membuka kes perkahwinan berlawanan Akta.

v. Pemohon menghantar surat iringan ke Mahkamah Syariah di daerah berkenaan untuk mendapat pengesahan pernikahan dan perintah daftar pernikahan.

vi. Setelah mendapat perintah daftar daripada Mahkamah Syariah Daerah, pasangan hendaklah hadir ke Pejabat Agama Islam Daerah semula untuk proses pendaftaran nikah dan pengeluaran sijil nikah.

Q9: Apakah itu Proses 4P yang dilaksanakan oleh Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI)?

A:  Proses 4P bermaksud Perintah Pengesahan Pendaftaran Perkahwinan.

Pelancaran Proses 4P oleh JAWI

Q10: Apakah tujuan proses ini diwujudkan?

A: Proses 4P ini memberi peluang kepada mana-mana pasangan yang telah berkahwin atau berpoligami tetapi tidak mematuhi Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303) untuk membuat pendaftaran perkahwinan mereka di JAWI.

 

Q11: Apakah syarat-syarat permohonan 4P tersebut?

A: Syarat-syarat permohonan 4P adalah seperti berikut:

a) Pemohon bermastautin di Wilayah – Wilayah Persekutuan semasa perkahwinan dijalankan.

b) Perkahwinan yang belum didaftarkan dimana-mana Jabatan Agama Islam Negeri (JAIN) atau Pejabat Agama Islam Daerah (PAID) di Malaysia.

c) Perkahwinan yang berlaku selepas 28 Jun 1984 iaitu selepas tarikh kuatkuasa Akta Undang–undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303).

d) Perkahwinan berlawanan dengan Akta Undang–Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303) seperti;

i. Perkahwinan tanpa kebenaran mana–mana Jabatan Agama Islam Negeri (JAIN)
ii. Poligami tanpa kebenaran Mahkamah Syariah
iii. Perkahwinan yang berlaku di Luar Negara dan tidak didaftarkan selepas tempoh 6 bulan daripada tarikh perkahwinan.

Q12 : Apa yang perlu dibawa untuk pendaftaran perkahwinan melalui Proses 4P di JAWI?

A: Dokumen yang perlu dilampirkan:

i. Kad Pengenalan suami dan isteri.

ii. Muka surat hadapan pasport suami dan isteri beserta tarikh keluar masuk kenegara berkenaan untuk tujuan perkahwinan itu.

v. Surat Perakuan Nikah Luar Negara.

vi. Surat makluman perkahwinan dari Kedutaan /Konsulat Malaysia di negara di mana akad nikah dijalankan.

Q13 : Jika salah seorang pasangan telah meninggal dunia atau hilang tanpa berita, adakah masih boleh didaftarkan perkahwinan di luar negara dahulu yang masih belum didaftarkan?

A: Boleh. Jika salah satu pasangan telah meninggal dunia atau hilang tanpa berita, pasangan yang satu lagi boleh mendaftarkan pernikahan secara sebelah pihak asalkan semua dokumen berkaitan ada bersamanya.

Q14 : Jika Pasangan telah bercerai sebelum didaftarkan serta mempunyai anak, adakah masih boleh didaftarkan perkahwinan di luar negara dahulu yang masih belum didaftarkan?

A: Boleh. Pasangan tersebut mesti membuat pengesahan nikah terlebih dahulu di mahkamah syariah. Sekiranya, perkahwinan tersebut sah, maka pasangan perlu mendaftarkan terlebih dahulu di Pejabat Agama Daerah. Setelah itu, barulah pasangan tersebut boleh membuat pengesahan penceraian di mahkamah. Sekiranya disahkan bercerai, pasangan tersebut mesti mendaftarkan penceraian tersebut di pejabat agama untuk mendapatkan SURAT CERAI.

Q15 : Bagaimana dengan insiatif oleh Jabatan Agama negeri-negeri lain selain Wilayah Persekutuan?

A : Bagi negeri Selangor, Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) telah menganjurkan Program ‘Jom Daftar Nikah’ yang bermula sejak 1 Ogos hingga 1 November 2017. Program ini bertujuan membantu pasangan yang berkahwin di luar negara tetapi belum mendaftarkan pernikahan mendapatkan surat nikah dalam tempoh tiga bulan. Manakala bagi negeri-negeri lain, setakat ini tiada dijumpai maklumat kempen seperti yang dianjurkan oleh JAWI & JAIS.

Jom Daftar Nikah JAIS 1

Kempen Jom Daftar Nikah oleh JAIS

Q16 : Adakah pasangan akan dikenakan denda jika perkahwinan luar negara tidak didaftarkan atau lewat didaftarkan di Jabatan Agama di Malaysia?

A : Ya. Pasangan yang bernikah di luar negara tanpa kebenaran akan dikenakan denda. Hukuman denda inilah yang menyebabkan ramai yang takut untuk mendaftarkan perkahwinan luar negara di Pejabat Agama. Hukuman denda ini berbeza mengikut enakmen/akta negeri masing-masing. Di Wilayah Persekutuan misalnya, hukuman terbahagi kepada tiga (3) kategori:

1. Perkahwinan tanpa kebenaran mana–mana Jabatan Agama Islam Negeri (JAIN)

Seksyen 40. AKTA UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) 1984: Kesalahan yang berhubungan dengan akad nikah perkahwinan

(2) Mana-mana orang yang berkahwin atau berbuat sesuatu yang berupa sebagai akad nikah atau yang menjalani suatu bentuk akad nikah dengan sesiapa jua berlawanan dengan mana-mana peruntukan Bahagian II melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi SATU RIBU RINGGIT atau dipenjarakan tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya.

2.  Poligami tanpa kebenaran Mahkamah Syariah

Seksyen 123. Poligami tanpa kebenaran Mahkamah

Seseorang lelaki, berkahwin lagi di mana-mana jua pun dalam masa perkahwinannya yang sedia ada masih berterusan tanpa mendapat kebenaran secara bertulis terlebih dahulu dari Mahkamah maka dia melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi SATU RIBU RINGGIT atau dipenjarakan tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya.

3. Perkahwinan yang berlaku di Luar Negara dan tidak didaftarkan selepas tempoh 6 bulan daripada tarikh perkahwinan

Seksyen 35. Tidak hadir di hadapan Pendaftar dalam masa yang ditetapkan

Mana-mana orang yang dikehendaki oleh seksyen 31 hadir di hadapan seorang Pendaftar tidak berbuat demikian dalam masa yang ditetapkan, melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi SATU RIBU RINGGIT atau dipenjarakan tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya.

Pendakwaan bagi kes-kes tersebut akan dikendalikan oleh Jabatan Pendakwaan Syariah Wilayah Persekutuan.

Nota :

1.   Dalam kempen ‘Jom Daftar Nikah’ anjuran JAIS, pendakwaan akan diminimakan yang mana mereka akan mengambil satu sahaja kesalahan utama untuk di dakwa di mahkamah. Sebagai contoh, jika seseorang itu berpoligami tanpa kebenaran mahkamah dan nikah di Selatan Thailand, kemudian mengemukakan permohonan pendaftaran nikah melebihi tempoh 6 bulan, maka JAIS akan mendakwa satu kesalahan sahaja iaitu berpoligami tanpa kebenaran mahkamah.

2.   Proses 4P yang diperkenalkan oleh JAWI untuk Wilayah Persekutuan merupakan satu penambaikan, dimana sebelum ini ramai yang keliru sama ada perlu pergi Pejabat Agama dahulu atau ke Mahkamah Syariah dahulu. Kini, dengan Proses 4P, lebih mudah terlebih dahulu terus ke JAWI atau cawangan-cawangan JAWI (Putrajaya/Labuan).

3.  Kesan-kesan buruk akibat tidak mendaftarkan perkahwinan luar negara amat kritikal dalam masyarakat kita sekarang ini, pembelaan terhadap hak isteri dan anak-anak tidak dapat dibantu andai perkahwinan tersebut tidak didaftarkan apatah lagi jika terbukti perkahwinan luar negara tersebut terbukti tidak sah mengikut hukum syarak(sindiket).

4.  Andai kita mengenali atau mengetahui pasangan yang belum mendaftarkan perkahwinan mereka, sebaiknya kita memaklumkan kepada mereka peluang yang ada sekarang ini untuk mendaftarkan perkahwinan mereka. Usah dirisaukan mengenai hukuman ataupun denda seperti yang termaktub, kebiasaanya hukuman/denda yang dikenakan tidaklah membebankan serta boleh dibuat rayuan meringankan hukuman dengan alasan-alasan yang munasabah.

-end-

p/s – Nantikan artikel akan datang mengenai prosedur perkahwinan warganegara Malaysia dengan warganegara asing (khususnya Bangladesh. Indonesia dan pelarian Rohingya(UNHCR).

Advertisements

PPSM Dan PPMM Anjur Program Khidmat Nasihat Perundangan Percuma Di Kedah

Kedah, 4 Mei 2018: Persatuan Pegawai Syariah Malaysia (PPSM) dan Persatuan Peguam Muslim Malaysia (PPMM) hari ini menganjurkan satu program khidmat nasihat secara percuma kepada penduduk di Negeri Kedah.

Program ini turut melibatkan kakitangan Mahkamah Syariah Negeri Kedah yang bertujuan memberikan penerangan secara mendalam khususnya berkaitan perundangan syariah.

Khidmat nasihat berkaitan perundangan sivil pula dikendalikan oleh barisan peguam dari PPMM yang diketuai oleh Dato’ Zainul Rijal Abu Bakar selaku Presiden PPMM.

Program kali ini dibahagikan kepada beberapa tempat antaranya di Masjid Sungai Daun, Padang Lembu, Teroi dan Singkir Darat.

Menurut pengarah program yang juga Presiden Persatuan Pegawai Syariah Malaysia, Tuan Ibrahim Deris, program turun padang seumpama ini adalah bukti komitmen berterusan pihak kerajaan dalam usaha memperkasakan mahkamah syariah secara holistik demi maslahah dan kepentingan umat Islam di Malaysia.

Tuduhan sesetengah pihak bahawa terdapat sebilangan hakim syarie turun berkempen bagi pihak Barisan Nasional adalah tidak berasas dan ianya hanya bertujuan meremehkan usaha mereka memberi penerangan terhadap undang-undang syariah kepada masyarakat setempat.

Program ini bukan hanya melibatkan ketua-ketua hakim tetapi turut disertai pegawai syariah dari pelbagai unit seperti Bahagian Sokongan Keluarga (BSK), Unit Sulh Mahkamah Syariah dan Bahagian Pendakwaan Syariah.

Selain itu, program ini turut bertujuan untuk mempromosikan Kompleks Pejabat Agama dan Mahkamah Syariah Daerah Yan, Kedah yang baru beroperasi tahun lepas.

Dalam pada itu, usaha murni para pegawai syarie dan sivil diraikan oleh Mejar Jeneral Dato’ Seri Jamil Khir Baharom, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dalam satu jamuan sarapan pagi di Guar Chempedak, Kedah sejurus sebelum program bermula.

Diharap program seumpama ini diteruskan di negeri-negeri lain bagi membantu masyarakat mengetahui hak-hak mereka sebagaimana digariskan di dalam enakmen/akta undang-undang khususnya undang-undang syariah yang berkuatkuasa di Malaysia.

Mahkamah Rayuan Tolak Permohonan Rosliza Ibrahim Untuk Isytihar Bukan Islam


Seorang wanita berusia 36 tahun yang mempunyai nama Islam hari ini gagal mendapatkan perisytiharan daripada Mahkamah Rayuan bahawa dirinya beragama Buddha.

Panel tiga anggota yang diketuai oleh Hakim Datuk Umi Kalthum Abdul Majid sebulat suara menolak rayuan Rosliza Ibrahim yang mahukan perintah itu atas alasan dirinya dilahirkan secara luar nikah oleh ibu berbangsa Cina dan bapanya seorang mualaf Cina.

“Kami mencapai keputusan sebulat suara. Tidak ada kekhilafan dan kami mengesahkan keputusan Mahkamah Tinggi,” kata Umi Kalthum. Hakim lain yang bersidang sama adalah adalah Datuk Vernon Ong Lam Kiat dan Datuk Suraya Othman.

Rosliza dalam saman pemulanya mendakwa dirinya dilahirkan pada tahun 1981 dan dibesarkan oleh ibunya sebagai seorang penganut agama Buddha.

Menurut peguamnya, Aston Paiva, selepas diberikan identiti yang menyatakan agamanya sebagai Islam, beliau memfailkan semakan kehakiman pada tahun 2009 terhadap Jabatan Pendaftaran Negara tetapi permohonannya itu gagal.

Berikutan itu, beliau memfailkan saman pemula yang menamakan Jabatan Agama Islam Selangor, Majlis Agama Islam Selangor dan kerajaan negeri pada tahun 2015.

Namun permohonan Rosliza ditolak oleh Mahkamah Tinggi Shah Alam tahun lalu.

MSWP Tubuh Mahkamah Khas Perkahwinan, Hadhanah dan Nafkah

Kuala Lumpur, 4 April 2018: Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Dato’ Seri Jamil Khir bin Haji Baharom hari ini mengisytiharkan Penubuhan Mahkamah Khas Perkahwinan, Hadhanah dan Nafkah di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan (MSWP).

Mengikut statistik, sebanyak 50,521 kes didaftarkan di MSWP sepanjang tempoh 2013 hingga 2017.

Penubuhan mahkamah khas tersebut adalah satu inovasi bagi menyelesaikan masalah kelewatan penyelesaian kes di mahkamah syariah sehingga menimbulkan keluhan di kalangan masyarakat awam.

Cadangan penubuhan mahkamah khas ini dicetuskan sendiri oleh Ketua Hakim Syarie MSWP, YAA Tuan Haji Ibrahim bin Deris ketika membentangkannya kepada Dato’ Seri Jamil Khir selaku Pengerusi Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan yang bertanggungjawab kepada mengenai hal ehwal Islam bagi Wilayah-wilayah Persekutuan.

Mahkamah khas ini bakal diwujudkan di dua peringkat mahkamah iaitu Mahkamah Tinggi Syariah bagi tuntutan nafkah dan hadhanah (RM50,000 dan ke atas) yang dikenali sebagai Mahkamah Tinggi Khas Hadhanah dan Nafkah.

Manakala di peringkat mahkamah rendah pula, diwujudkan Mahkamah Rendah Khas Perkahwinan dan Mahkamah Rendah Khas Nafkah.

Selain dari mendengar dan memutuskan kes-kes berkaitan perkahwinan, Hadhanah dan Nafkah, Mahkamah Khas ini juga bertanggungjawab memastikan setiap perintah yang dikeluarkan oleh MSWP dilaksanakan dengan sewajarnya menurut perintah yang dikeluarkan oleh agensi penguatkuasaan undang-undang berkaitan yang ada di negara ini.

Penubuhan Mahkamah Khas Perkahwinan Hadhanah dan Nafkah ini diharap dapat memberikan impak positif kepada masyarakat Islam yang berurusan di MSWP, seiring dengan keperluan membentuk institusi kekeluargaan yang harmoni bagi menunjangi keamanan dan kemakmuran negara.

Pendakwa Syarie Cadang Kemuka Beberapa Lagi Tuduhan Baru Terhadap Ridhuan Giman

Kuala Lumpur, 4 April 2018: Perbicaraan kes Mohd Ridhuan Giman dan isterinya yang dituduh mengemukakan maklumat palsu di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur hari ini ditangguhkan pada 30 Mei 2018.

Penangguhan tersebut dibuat bagi memberi peluang kepada peguam OKT memfailkan beberapa dokumen terlebih dahulu sebelum perbicaraan bermula.

Suasana di dewan mahkamah sedikit tegang apabila pihak pendakwa syarie berkeras mahu meneruskan perbicaraan namun di bantah oleh peguam OKT yang mahukan sedikit masa bagi membolehkan mereka memfailkan bantahan awal terhadap pertuduhan yang dikemukakan pihak pendakwaan.

Dalam pada itu, pihak pendakwa syarie memberitahu dewan mahkamah bahawa Jabatan Pendakwaan Syarie Wilayah Persekutuan (JAPENS) bercadang memfailkan beberapa lagi pertuduhan baru sebagai tambahan kepada empat pertuduhan sedia ada.

Untuk rekod, Ridhuan (OKT 1) menghadapi tiga pertuduhan iaitu dua pertuduhan memberi maklumat palsu di bawah seksyen 30 (1) Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah Persekutuan dan pertuduhan lain di bawah seksyen 7 (c) mempersenda atau menyebabkan dipandang hina mana-mana undang-undang yang sedang berkuatkuasa di Wilayah Persekutuan yang berhubungan dengan agama Islam.

Manakala isterinya (OKT2) dituduh di bawah seksyen 43 (c) akta yang sama kerana bersubahat.

Dalam prosiding itu, pihak pendakwaan dikendalikan oleh Tuan Mohd Hafiz bin Abd Hamid, Tuan Mohamad Shahidan Bin Abdul Ghapar, Tuan Ahmad Basyir Bin Yaakub dan Tuan Mohd Ihsan Bin Mohamad Daud.

Komen Biadap Non Muslim Susulan Kes Aduan Palsu Kepada Jawi

Agama Islam dan Institusi Islam berterusan diperlekeh dan dihina oleh golongan bukan Islam di Malaysia.

Komen-komen biadap dan menghina Islam ini dapat di lihat diruangan komen portal berita malaysiakini apabila portal tersebut melaporkan berita berkaitan aduan palsu terhadap Jawi semalam.


Isu ini sebenarnya memberi impak negatif yang sangat besar terhadap penguatkuasaan undang-undang syariah di mata golongan bukan Islam.

Mereka secara sinis mengeluarkan komen-komen jelek antaranya komen dari Alfred Tiong Eng Chuah yang kononnya bertanya, “adakah Allah tidak beritahu penguatkuasa Jawi bahawa aduan tersebut adalah satu perangkap?”

Komen beliau disambut oleh non muslim lain dengan sinis menjawab, Allah mungkin sedang tidur.”

Kemudian komen tersebut dibalas secara biadap dengan menyatakan, “Mereka (Jawi) dan cuba whatsapp (Allah), tetapi tidak di balas”.

Malah, golongan cina ini berterusan mempertikaikan wang rakyat yang digunakan untuk membayar gaji penguatkuasa Jawi.

Sebenarnya, isu bajet ini selalu dimainkan oleh puak-puak liberal dalam usaha mereka menghapuskan institusi Islam di Malaysia.

Mereka mempersoalkan kewajaran menguatkuasakan undang-undang Islam yang menurut mereka adalah undang-undang peribadi.

Mereka mahu umat Islam diberi kebebasan sepenuhnya tanpa terikat dengan mana-mana undang-undang syariah.

Umat Islam sepatutnya bebas berjudi, minum arak, berzina seperti mereka kerana kesalaham tersebut adalah antara mereka dengan Tuhan.

Jawi tidak sepatutnya menjadi polis Tuhan dan menghukum kesalahan individu seperti agama-agama lain.

Persepsi dan pemikiran sebegini sebenarnya di tanam oleh segelintir umat Islam seperti G25, SIS dan NGO Hak Kebebasan Asasi lain.

Mereka ini akan terus mencari kelompongan dalam perundangan syariah dalam usaha menambah persepsi negetif terhadap Islam.

Kuasa yang diberikan kepada mahkamah syariah oleh Perlembagaan Persekutuan turut dipertikai dan mereka senantiasa mencari akta/enakmen yang dilihat bertentangan dengan perlembagaan.

Justeru, jika sayangkan agama Islam ini dan tidak mahu lagi Islam terus diperlekeh, kita seharusnya sama-sama memulihkan persepsi negatif tersebut.

Golongan Bukan Islam ini begitu berani bersuara setelah melihat ada umat Islam yang memperlekehkan agama sendiri.

Kita harus bersatu menyebarkan persepsi yang positif dan menyokong setiap tindakan yang dilaksanakan dalam usaha memperkasa perundangam syariah di Malaysia.

Cukuplah selama ini umat Islam sendiri yang menghentam dan mengecam setiap institusi Islam sedangkan golongan sebelah sana sentiasa bersatu mempertahankan agama mereka.

Imej Jawi Tercalar Angkara Aduan Palsu Pasangan Kontroversi

Tindakan saman Mohd Ridhuan Giman, 35, dan pasangannya Siti Sarah Maulad Abdullah, 27,  terhadap Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (Jawi) telah membuatkan seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira agama dan kaum mencaci dan memaki Jawi.

Sewaktu itu, peguam yang mewakili mereka, Adam Luqman dan Yusfarizal Yussoff (gambar) tampil membuat kenyataan akhbar dengan menunjukkan writ saman yang difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur.

Hampir semua media online seperti Malaysiakini, Free Malaysia Today, Malay Mail Online dan The Star Online memainkan berita ini dengan pelbagai tajuk dan sudut.

Netizen termasuk dari kalangan bukan Islam turut sama memperleceh dan mempertikai tindakan Jawi dan sehingga kini, komen-komen cacian tersebut masih boleh di lihat di media sosial.

Ada antara mereka yang mempertikaikan SOP Jawi sedangkan Jawi hanya bertindak selepas ada aduan di buat kepada mereka. Namun fakta sebenar, pasangan tersebut yang menelefon Jawi supaya menangkap mereka.

Tidak kurang juga netizen yang mengugut mahu menikam penguatkuasa Jawi, menembak dengan senapang dan tetak tangan hingga putus.

Selain itu, Jawi turut menerima pelbagai gelaran seperti anjing, bodoh, pundek dan bermacam lagi gelaran yang ada di dunia makian hari ini.

Apa yang paling dikesalkan, golongan bukan Islam berganding bahu dan bersatu padu memaki dan memperlekehkan Jawi dan agama Islam malah, turut di sokong oleh orang Islam.

Komen-komen di atas hanyalah secebis sahaja makian dan cacian yang diterima oleh Jawi. Apa yang menjadi persoalan sekarang, apakah motif pasangan tersebut membuat aduan palsu dan membuat provokasi sehingga tercetusnya idea untuk menyaman Jawi kononnnya tersalah tangkap dan tidak mengikut SOP.

Jika tujuannya supaya Institusi Islam di Malaysia di pandang hina, maka TAHNIAH, anda telah berjaya melakukannya dengan begitu hebat sekali.

Jika di imbas kembali, berapa kerat sahaja orang Islam di Malaysia bangun mempertahankan tindakan Jawi. Ramai yang hanya melihat saat agama Islam di hina sebegitu rupa.

Di harap kes aduan palsu ini menjadi pengajaran dan tauladan kepada kita semua. Jangan cepat menghukum agama sendiri sedangkan di luar sana, terdapat gerakan yang tanpa jemu mahu menghapuskan Islam dan Institusinya di bumi Malaysia ini.

Bangkitlah bersama mempertahankan sistem perundangan Islam di Malaysia ini kerana usaha membina sistem yang kita ada sekarang ini bukanlah mudah.

 

 

 

 

 

Pasangan Saman Jawi Mengaku Salah Buat Aduan Palsu 


Putrajaya: Pasangan suami isteri yang pernah mencetuskan kontroversi sebelum ini dengan mendakwa Pegawai Penguatkuasa Agama Wilayah Persekutuan membuat serbuan khalwat tanpa mengikut prosedur telah dijatuhi hukuman denda RM1500 oleh Mahkamah Majistret Kuala Lumpur.

Hukuman tersebut dijatuhkan pada 26 Februari 2018 yang lalu setelah pasangan tersebut mengaku bersalah atas tuduhan membuat aduan palsu kepada Jawi.

Mengikut pertuduhan, Riduan Giman membuat laporan palsu kononnya wujud pasangan sedang berkhalwat sedangkan pasangan yang diadu itu adalah dia dan isterinya sendiri.

Beliau telah di dakwa di bawah seksyen 182 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara hingga enam bulan atau denda hingga RM2,000.

Tarik Balik Saman Terhadap Jawi

Terdahulu, pada 4 Januari 2018, pasangan tersebut telah menarik balik tuntutan saman mereka terhadap Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI) dan enam lagi atas alasan masalah kewangan kerana telah di buang kerja.

Mengikut rekod, pada 18 Februari 2017, pasangan itu memfailkan saman terhadap JAWI dan enam lagi atas dakwaan menahan mereka secara salah atas kesalahan berkhalwat.

Mereka menamakan dua Pegawai Penguatkuasa JAWI, Ketua Pegawai Penguatkuasa JAWI, Ketua Pengarah, Jawi, Jabatan Perdana Menteri dan Kerajaan Malaysia sebagai defendan pertama hingga ketujuh.

Berdasarkan writ saman dan pernyataan tuntutan, pasangan itu mendakwa bahawa pada 8 Januari lalu, jam 1.30 pagi, mereka ditahan secara salah oleh defendan pertama dan kedua bersama enam lagi pegawai ketika menginap di sebuah hotel dekat sini.

Pertuduhan Di Mahkamah Syariah

Tindakan saman tersebut telah menyebabkan Jawi di kecam hebat oleh masyarakat termasuk dari golongan bukan Islam di malaysia.

Pasangan tersebut turut menghadapi satu lagi pertuduhan di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan pada 3 hingga 5 April 2018 nanti atas kesalahan Menghina Undang-Undang Islam.