Pengertian Iddah dan Tempoh Masanya

Iddah ialah tempoh menunggu yang wajib bagi isteri yang diceraikan atau kematian suami. Dalam tempoh iddah ini, bekas isteri diharamkan berkahwin dengan orang lain.

Tujuan dikenakan iddah ialah bagi memastikan rahim wanita tersebut suci daripada sebarang janin bagi mengelakkan ketidakpastian nasab sebenar anak jika perkahwinan baru dengan lelaki lain berlaku.

Ia terbahagi kepada 2 iaitu Iddah Raj’ie iaitu iddah yang membolehkan bekas suami merujuk semula isterinya. Ia hanya untuk talak satu dan talak dua sahaja.

Yang kedua adalah Iddah Bain iaitu iddah yang tidak membolehkan bekas suami merujuk semula isterinya melainkan dengan akaq nikah yang baru. Ia merangkumi Talak Tiga, Lian, Fasakh, Khuluk (Tebus Talak), Ila’ dan Isteri yang belum disetubuhi.

TEMPOH IDDAH PEREMPUAN YANG DICERAIKAN

Terdapat tiga keadaan bagi perempuan yang bercerai masa hidup yang tempohnya adalah berbeza.

Pertama bagi perempuan yang masih ada haid, eddahnya 3 kali suci haid.

Kedua, bagi perempuan yang belum datang haid atau belum cukup umur atau telah putus haid, tempoh iddahnya adalah 3 bulan.

Ketiga, bagi perempuan yang mengandung, tempoh iddahnya adalah sehingga dia melahirkan anak tersebut.

TEMPOH IDDAH BAGI PEREMPUAN KEMATIAN SUAMI

Terdapat 2 keadaan bagi perempuan yang kematian suami. Bagi perempuan yang tidak mengandung, iddahnya adalah selama 4 bulan 10 hari. Manakala bagi perempuan yang mengandung, iddahnya sehingga melahirkan anak.

HAK-HAK ISTERI YANG DICERAIKAN

Isteri yang berada dalam iddah Raj’ie berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal selama tempoh iddah. Manakala Isteri yang berada dalam iddah Bain adalah seperti berikut :

1) Isteri yang tidak hamil hanya berhak mendapat tempat tinggal

2) Isteri yang hamil berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah

3) Isteri yang kematian suami berhak mendapat tempat tinggal sebagaimana semasa kematian suaminya.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s