Status Anak Tak Sah Taraf Hasil Perkahwinan Di Luar Negara

Kebelakangan ini, isu anak tidak sah taraf menjadi perbualan hangat dikalangan rakyat Malaysia.

Ia bermula apabila mahkamah rayuan membenarkan anak tak sah taraf dibinkan kepada bapanya walaupun dilahirkan kurang 6 bulan qamariah dari tarikh perkahwinan ibubapanya sepertimana digariskan dalam hukum syarak.

Mengikut peraturan yang ditetapkan oleh Jabatan Pendaftaran Malaysia (JPN), anak yang lahir bagi kes pernikahan pasangan Islam di luar negara (kebanyakannya berkahwin di Thailand) juga diklasifikasikan sebagai anak tak sah taraf selagimana pasangan tersebut tidak mendaftarkan perkahwinan mereka dibawah peruntukkan undang-undang di Malaysia.

Pernikahan di luar negara perlu disahkan di mahkamah syariah

Setiap pasangan yang bernikah di luar negara mesti mendapatkan pengesahan nikah di mahkamah syariah terlebih dahulu sebelum mendaftarkan perkahwinan tersebut di pejabat agama.

Proses tersebut amat penting kerana tidak semua pernikahan yang dilangsungkan di luar negara adalah sah lebih-lebih lagi jika pernikahan tersebut menggunakan khidmat sindiket.

Kebanyakan pasangan beranggapan hubungan mereka sudah halal setelah diijabkabul dan tidak mahu bersusah payah ke mahkamah syariah untuk mengesahkan nikah mereka.

Kebiasaannya mereka akan terus menjalani kehidupan bersama seperti pasangan lain.

Apabila anak mereka dilahirkan, masalah akan mula timbul ketika mahu mendaftarkan kelahiran anak tersebut.

Bagi kes yang sebegini, sekiranya pasangan tersebut hanya mengemukakan surat perkahwinan di luar negara seperti Selatan Thailand, maka pihak Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) tidak akan mencatat nama bapa atau ayah, sebaliknya meletakkan status bin atau binti abdullah atau mana-mana Nama Allah (Asma Ul Husna) dalam sijil kelahiran anak tersebut.

Nama bapa akan dicatat setelah pernikahan disahkan

Isu ini boleh diselesaikan dengan mudah seandainya pasangan tersebut mengikut undang-undang yang digariskan.

Pihak JPN akan mencatat semula nama bapa atau ayah sebenar anak tersebut pada sijil kelahiran sekiranya pasangan tersebut boleh mengemukakan surat perakuan daripada Ketua Pendaftar Nikah, Cerai dan Rujuk (KPNCR) atau pihak Jabatan Kehakiman Syariah Negeri-negeri (JKSN) selaku pihak berkuasa agama Malaysia yang mengesahkan perkahwinan tersebut.

Seandainya pernikahan tersebut tidak sah, perkahwinan mereka akan difaraqkan dan anak tersebut kekal dengan berbin/bintikan “Abdullah”.

******************************

Prosedur Daftar Nikah Yang Dilangsungkan Di Luar Negara Tanpa Kebenaran.

1. Pemohon hendak hadir ke Mahkamah Syariah untuk mendapat pengesahan pernikahan dan perintah daftar pernikahan.

2. Setelah mendapat perintah daftar daripada Mahkamah Syariah, pemohon hendaklah hadir ke Jabatan Agama untuk proses pendaftaran nikah.

3. Jika di Wilayah Persekutuan, pemohon hendaklah hadir ke Bahagian Perkahwinan dan Pembangunan Keluarga JAWI dan mengisi Borang Permohonan Pendaftaran Pernikahan Luar Negara.

4. Dokumen yang perlu dilampirkan:

 • Kad Pengenalan atau pasport (bukan warganegara) suami isteri (asal dan salinan.
 • Perintah daftar pernikahan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah.
 • Salinan Surat Perakuan Nikah yang dikeluarkan negara berkenaan.
 • Surat Perakuan Cerai asal (jika duda atau janda)
 • Maklumat daripada Pegawai Penguatkuasa (Borang 5) daripada Bahagian Penguatkuasaan

5. Hadir bersama pasangan pada tarikh yang ditetapkan untuk proses soal selidik, bacaan ta’liq dan pendaftaran.

 

Advertisements

Menjawab Status Jelek Asiah Abd Jalil

Individu bernama Asiah Abd Jalil dalam satu status di FB miliknya telah memuat naik satu status yang sangat biadap dengan menyatakan Undang-undang Islam telah ketinggalan zaman berbanding undang-undang sivil.

Kenyataan tersebut jelas dilontarkan oleh seorang yang jahil tentang undang-undang Islam sedangkan mahkamah syariah di negara kita sentiasa berusaha menegakkan keadilan selaras dengan hukum syarak.

Bagi menjawab status beliau itu, penulis berhasrat untuk mengulas serba sedikit tentang penerimaan ujian DNA di mahkamah syariah.

Menurut Kamus Dewan Edisi Ke-4, DNA merujuk kepada deoxyribonucleic acid iaitu juzuk utama yang membentuk bahan genetik (bahan penentu ciri-ciri kebakaan) kebanyakan organisma hidup, termasuk sesetengah virus yg terkandung di dlm nukleus sel organisma yg berkenaan. 

Kebiasaannya, ujian DNA digunakan bagi menentukan identiti seseorang yang mana ianya dapat menentukan hubungan biologi antara anak dengan ibu dan bapa. 

Kadar ketepatan ujian DNA ini adalah 99.99%. 

Masyarakat dunia masa kini telah mengiktiraf penggunaan ujian DNA bagi mensabitkan kesalahan bagi penjenayah, mengenal nasab keturunan, pengecaman anggota tubuh yang terputus dan mengenal pasti jantina. 

Isu terbaru yang menggunakan kaedah ini adalah dalam kes pesawat MAS (MH17) yang mana pesawat tersebut telah telah terhempas di wilayah bergolak di Ukrine. 

Bagi mengenalpasti identiti mangsa yang terkorban, ujian DNA telah dilakukan ke atas setiap anggota badan yang ditemui di tempat kejadian. 

Setiap ahli keluarga mangsa diminta menyerahkan sampel DNA dan setelah ujian DNA telah disahkan, barulah mayat-mayat mangsa di bawa balik untuk disemadikan di negara masing-masing.

Penggunaan DNA juga telah digunakan secara meluas di mahkamah sivil dan ujian ini telah banyak membantu mensabitkan serta menggugurkan kes dengan disokong oleh keterangan pakar DNA. 

Kebolehterimaan DNA sebagi bahan bukti di mahkamah syariah

Di mahkamah syariah pada masa ini telah menggunakan pelbagai kaedah pembuktian antaranya Iqrar (Pengakuan), Syahadah (Kesaksian), Qarinah dan keterangan dokumentar. 

Ujian DNA boleh dikategorikan sebagai Qarinah yang mana ia dapat membantu hakim dalam membuat keputusan dalam sesuatu perbicaraan. 

Pembuktian melalui Qarinah biasanya dibuat sekiranya seseorang itu tidak mempunyai bukti yang mencukupi ataupun bukti telah mencukupi akan tetapi pembuktian melalui Qarinah dapat menguatkan lagi dakwaan seseorang. 

Ujian DNA lazimnya hanya dilakukan oleh orang yang pakar dan ianya tidak boleh dilakukan oleh sebarangan orang tanpa ilmu pengetahuan yang luas dalam bidang tersebut. 

Pendapat pakar ini dikategorikan sebagai salah satu penerimaan pembuktian dalam perundangan Islam. 

Ini selari dengan firman Allah dalam surah Al-Anbiyat ayat 7 yang bermaksud :

 “Dan Kami tidak mengutus Rasul-rasul sebelummu (wahai Muhammad) melainkan orang-orang lelaki yang Kami wahyukan kepada mereka (bukan malaikat); maka bertanyalah kamu kepada Ahluz Zikri (orang yang mengetahui) jika kamu tidak mengetahui.” 

Dalam surah tersebut Allah menegaskan agar bertanya orang yang pakar dalam sesuatu sekiranya sesuatu perkara itu berada diluar pengetahuan kita. 

Enakmen 5 tahun 2003 Selangor  telah mengadaptasi firman Allah tersebut menerusi seksyen 33 (1) – 

Apabila Mahkamah perlu membuat sesuatu pendapat atas sesuatu perkara mengenai undang-undang negara asing atau mengenai sains atau seni, atau tentang identiti atau ketulenan tulisan tangan atau cap jari atau berhubungan dengan penentuan nasab, maka pendapat atas perkara itu daripada orang yang mempunyai kemahiran khusus dalam undang-undang negara asing, sains atau seni itu, atau dalam soal tentang identiti atau ketulenan tulisan tangan atau cap jari atau berhubungan dengan penentuan nasab, ialah qarinah. (2) – Orang sedemikian itu dipanggil pakar. 

Peruntukkan di atas dengan jelas menerima pendapat pakar dalam pembuktian di mahkamah. 

Walaupun tidak dinyatakan secara jelas berkaitan Ujian DNA, tetapi perkataan “mengenai sains” tersebut adalah berkait rapat dengan ujian DNA.

Sepertimana dibincangkan dalam pengenalan sebelum ini, ujian DNA wujud kerana kepesatan pembangunan sains dan teknologi dan Islam sangat mengiktiraf penggunaan sains dan teknologi kerana ianya mampu menyelesaikan permasalahan manusia masa kini. 

Di dalam peruntukkan tersebut turut dinyatakan bahawa pendapat pakar ini boleh digunakan dalam perkara berkaitan dengan penentuan nasab. 

Penentuan nasab adalah satu perkara yang perlu di ambil serius kerana ianya mempunyai kesan yang besar dari segi hukum syarak seperti penentuan nafkah dan perwarisan harta.

Satu fatwa telah dikeluarkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan berkaitan isu DNA pada tahun 2012 . 

Jawatankuasa fatwa pada sidang tersebut hanya membincangkan hukum menggunakan DNA untuk menentukan status nasab anak dan tempoh melaksanakan li’an untuk menafikan nasab anak. 

Majlis tersebut telah menjelaskan bahawa Majma’ Fiqh al Islami yang bersidang pada 5 hingga 10 Januari 2002 telah memutuskan bahawa untuk mengisbatkan nasab, penggunaan DNA dibenarkan dan dilakukan atas perintah mahkamah. 

Ianya juga hanya digunakan dalam kes pertelingkahan ketidaktahuan nasab anak atas pelbagai sebab, kes kekeliruan atau pertukaran anak di hospital atau pusat jagaan, kes bayi tabung uji serta dalam kes anak-anak yang hilang atas sebab bencana alam dan sebagainya. 

Walau bagaimanapun, Majma’ al-Fiqh al-Islami menetapkan bahawa DNA tidak boleh digunakan untuk menafikan nasab anak apalagi digunakannya mendahului kaedah li`an.

Keputusan DNA diterimapakai dalam pembuktian di mahkamah syariah

Mahkamah Syariah Negeri Sabah telah terkehadapan dalam penggunaan DNA di mana hakim mahkamah tinggi pada masa itu iaitu Yang Arif Tuan Jasri Bin Mat  Jakir (sekarang Ketua Hakim Syarie Sabah) telah menerima keputusan DNA dalam kes persetubuhan haram di bawah seksyen 80, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Sabah) tahun 1995. 

Kes tersebut melibatkan Pendakwa Syarie negeri Sabah lawan Rosli bin Abdul Japar. 

Mengikut fakta kes, tertuduh dalam kes ini Rosli Bin Abdul Japar telah dipanggil membela diri atas tuduhan melakukan Persetubuhan Haram dengan Murni Binti Muhammad sehingga melahirkan seorang anak luar nikah bernama Hasmawi bin Abdullah. 

Pendakwa Syarie telah berjaya membuktikan kesnya berdasarkan keterangan pakar dan pembuktian secara saintifik iaitu laporan ujian DNA (Deoxyribonucleic Acid) ke atas ketiga-tiga penyumbang specimen darah: i) Hasmawi Abdullah, ii) Murni Binti Muhammad, iii) Rosli Bin Abdul Japar. Ujian tersebut  telah dijalankan oleh pakar DNA dari Jabatan Kimia Malaysia, Petaling Jaya, Selangor iaitu Mohd Izuan Bin Othman (saksi pendakwaan ketiga) disamping keterangan saksi pendakwaan pertama (Murni Binti Muhammad) dan saksi pendakwaan kedua (Haslee Bin Sairin @ Harimin).

Mahkamah juga menerima hujah Pendakwa Syarie berdasarkan wujud Qarinah yang kuat yang mengaitkan hubungan Cik Murni Binti Muhammad dengan tertuduh dalam kes ini hingga membawa pertemuan yang berakhir dengan perbuatan persetubuhan haram dan menjadi bukti telah berlakunya persetubuhan haram. 

Hasil persetubuhan haram iaitu anak yang dilahirkan oleh Murni Binti Muhammad telah berjaya dibuktikan hubungan darah antara anak yang dikandung oleh Murni Binti Muhammad  dengan Rosli Bin Abdul Japar melalui satu kaedah saintifik melalui analisis DNA yang telah diterimapakai di Mahkamah Awam.
Di Melaka juga terdapat kes yang tidak dilaporkan yang melibatkan pembuktian menerusi laporan DNA. 

Kes tersebut adalah kes farak nikah yang melibatkan pernikahan pasangan yang sama jantina iaitu wanita. 

Hakim Mahkamah Rendah Melaka telah menerima keterangan 2 orang pakar disamping pembuktian ujian darah menerusi DNA yang jelas menunjukkan bahawa Respondan 1 adalah wanita dan kekal sebagai wanita sehingga kes diputuskan. 

Melalui fakta kes, pemohon adalah bertindak bagi pihak Jabatan Agama Islam Negeri Melaka, Bahagian Pendaftar Perkahwinan, Perceraian dan Rujuk Orang Islam Daerah Melaka Tengah.

 Manakala Responden 1 dan 2 adalah pasangan suami isteri yang mendakwa telah bernikah secara sah mengikut prosedur yang telah ditetapkan. 

Isunya adalah dakwaan dari keluarga responden 1 yang menyatakan beliau adalah seorang wanita sejak dilahirkan dan bagaimana seorang wanita telah berkahwin dengan seorang wanita yang lain. 

Dalam kes ini, responden 1 dengan tegas menyatakan bahawa beliau adalah seorang lelaki dan telah menukar kepada nama lelaki dalam kad pengenalannya. 
Hakim Mahkamah Rendah telah mengarahkan Responden 1 untuk menjalani ujian di Hospital Besar Melaka dan 2 orang doktor pakar iaitu Norhanisah Binti Mohd Said (Doktor Pakar Sakit Puan) dan Muhamad Safian Bin Naim (Pakar Perunding Bedah Umum dan Ketua Jabatan Pembedahan Hospital Besar) telah dipanggil memberikan keterangan. 

Mengikut keterangan kedua-dua pakar ini, jelas menunjukkan bahawa responden 1 memiliki ciri-ciri seorang wanita melalui pemeriksaan fizikal dalaman dan luaran. 

Selain itu, ujian darah juga telah dijalankan dan keputusannya adalah jelas menunjukkan responden 1 adalah seorang wanita. 

Berdasarkan keterangan saksi-saksi lain dan juga keterangan 2 orang saksi pakar tersebut, Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Melaka telah mengsahkan bahawa pernikahan antara kedua-dua responden adalah tidak sah kerana tidak menepati rukun-rukun nikah berdasarkan hukum syarak dan perkahwinan tersebut diperintahkan untuk difarakkan. 
Dalam kedua-dua kes tersebut, ujian DNA telah terbukti dapat membantu hakim dalam membuat keputusan disamping dengan kehadiran pembuktian yang lain. 

Dalam erti kata lain, laporan DNA diiktiraf oleh mahkamah syariah di Malaysia.

Walaupun tiada sebarang peruntukkan yang menyatakan dengan jelas tentang tatacara pengendalian bukti DNA di mahkamah syariah, akan tetapi mahkamah boleh mengarahkan ujian DNA dijalankan sebagai contoh melalui peruntukkan di bawah seksyen 85 Akta 585  iaitu Pengzahiran dokuman dan fakta. Melalui seksyen tersebut, mahkamah boleh mengarahkan mana-mana pihak atau badan mengzahirkan apa-apa dokumen yang berkaitan dengan kes yang dibicarakan. 

Dalam situasi ini, bolehlah ditafsirkan bahawa mana-mana pihak tersebut adalah Jabatan Kimia Malaysia dalam usaha mendapatkan analisis ujian DNA sekiranya pada pendapat hakim ianya dapat membantu mahkamah dalam membuat keputusan yang tepat, adil dan menepati hukum syarak. 

Kesimpulannya, ujian DNA boleh diterimapakai sebagai salah satu cara pembuktian iaitu Qarinah yang mana ianya dapat membantu mahkamah syariah menjalankan perbicaraan yang adil dan tepat. 

Kepada Asiah Abd Jalil, jika tidak tahu tentang sesuatu perkara itu, bertanyalah kepada yang tahu.

Jangan bertindak jelek dengan memperlekeh undang-undang Islam kerana undang-undang Allah ini sesuai pada setiap zaman.

Waallahualam.. 

Keputusan Mahkamah Rayuan Belum Muktamad, Masih Ada Peluang Merayu – Dr. Asyraf Wajdi Dusuki

Merujuk kepada polemik terbaru yang tercetus hasil keputusan Mahkamah Rayuan yang membenarkan rayuan anak luar nikah pasangan beragama Islam untuk tidak lagi menggunakan bin atau binti ‘Abdullah’, sebaliknya boleh menggunakan nama bapa masing-masing sebagai nama keluarga.

Beberapa perkara asas yang harus difahami sebelum kita terlajak membahaskan isu ini hanya sekadar berlandaskan sentimen dan emosi semata-mata.

Hukum Islam dalam hal penamaan anak luar nikah ini adalah jelas sebagaimana Garis Panduan Penamaan dan Kedudukan Anak Tidak Saf Taraf Dari Segi Syarak yang diputuskan dan dikeluarkan oleh Muzakarah Jawatankuasa Fatwa, Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam (MKI) yang bersidang kali ke-44 pada 25 Jun 1998.

Menurut Garis Panduan Penamaan ini, anak tidak sah taraf termasuk anak luar nikah hendaklah dibin atau dibintikan Abdullah atau lain-lain nama Asma Al-Husna berpangkalkan Abdul. Ini kerana Syarak dan Maqasid Syariah amat mementingkan pemeliharaan nasab keturunan yang akan memberi kesan hukum lain seperti aspek keabsahan pergaulan, perwalian, pembahagian harta pusaka, perkahwinan, nafkah dan lain-lain.

Khalayak umum melihat keputusan Mahkamah Rayuan hanya berasaskan dari satu sudut perundangan dan perspektif Hukum Sivil semata-mata tanpa mengambil kira roh dan prinsip Syariah dan Maqasid Syariah.

Pada masa yang sama kita juga harus memahami dan mengakui keterbatasan ikatan fatwa yang diputuskan oleh Jawatankuasa Fatwa MKI di peringkat Kebangsaan yang sememangnya tiada kuasa ikatan perundangan (legal binding) kerana kuasa agama sebagaimana termaktub dalam Perlembagaan merupakan kuasa negeri-negeri.

Namun fatwa yang diputuskan oleh Jawatankuasa Negeri setelah diperkenan Tuanku Sultan dan diwartakan, masih perlu diambilkira apabila pertikaian adalah berkaitan dengan hukum Syarak berdasarkan undang-undang yang diluluskan di bawah bidangkuasa Negeri menurut Jadual Kesembilan Perkara 74 Perlembagaan Persekutuan.

Lebih mustahak lagi apabila melibatkan kepentingan orang Islam, sudah tentu mahkamah mempunyai tanggungjawab undang-undang, agama dan moral untuk merujuk kepada hukum hakam Syarak.

Kedudukan undang-undang peribadi pihak-pihak yang berkhilaf juga perlu diambil perhatian oleh Mahkamah Sivil. Agensi kerajaan seperti Jabatan Pendaftaran Negara perlu bertindak sebagai agensi yg melaksana semua undang-undang yang sah termasuk yang berhubung kait dengan hukum Syarak.

Fatwa yang dikeluarkan samaada oleh Muzakarah Jawatankuasa Fatwa MKI di peringkat Persekutuan mahupun Fatwa yang diwartakan di peringkat negeri-negeri adalah undang-undang Islam yang sah dan sewajarnya menjadi rujukan dan panduan dalam membuat penghukuman yang melibatkan kepentingan Islam secara keseluruhannya. Ini juga bagi menjunjung semangat dan roh Perlembagaan Persekutuan yang meletakkan Islam pada kedudukan tertinggi sebagai Agama Persekutuan sebagaimana termaktub dalam Perkara 3.

Justeru, amat wajar sekali pihak Peguam Negara mewakili Kerajaan Persekutuan dan agensi dibawahnya khususnya Jabatan Peguam Negara untuk mengangkat kes ini bagi dirayu di peringkat Mahkamah Persekutuan.

Perbahasan secara holistik harus dilakukan bagi mempertimbangkan kes ini tanpa sekali-kali membelakangi hukum dan prinsip Islam yang menjadi teras negara selama ini sebagaimana yang terpateri kukuh di dalam Perlembagaan Persekutuan.

Sumber: FB Page Dr. Asyraf Wajdi Dusuki

Respon Presiden PPMM Berkaitan Kes Nasab Anak Tak Sah Taraf

Saya merujuk kepada penghakiman Mahkamah Rayuan baru-baru ini  di dalam kes Rayuan No W-01(A)-365-09/2016 (Nama Pihak Perayu dirahsiakan Mahkamah) mengenai kesahan meletakkan bin bagi anak tak sah taraf kepada bapa biologi anak tersebut.

Penghakiman Mahkamah Rayuan tersebut  dibuat berdasarkan seksyen 13 Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1957 yang membenarkan pendaftaran anak tak sahtaraf dibinkan kepada nama bapa biologi  jika kedua ibubapa bersetuju.

Penghakiman tersebut juga mengambilkira bahawa menurut Hukum Syarak anak tak sah taraf mempunyai limitasi tertentu seperti hak untuk mewarisi dan sebagainya.

Selanjutnya isu hak pewarisan  di kalangan orang Islam  mestilah diputuskan di mahkamah syariah jika kesahtarafan dicabar.

Orang yang menuntut pewarisan mestilah menentukan dia adalah anak sah taraf.

Secara ringkas alasan Mahkamah Rayuan antara lainnya adalah seperti berikut:

 1. Pendaftaran tersebut adalah dibenarkan di dalam seksyen 2 Akta tersebut dan
 2. Mengelakkan stigma dan kesan psikologi kepada anak-anak tersebut.

Setelah meneliti penghakiman tersebut timbul persoalan adakah seksyen 13A Akta tersebut adalah berperlembagaan kerana isu sah taraf anak adalah dalam bidangkuasa negeri melalui undang-undang negeri.

Walaupun dijelaskan di dalam penghakiman tersebut ia hanya berkaitan pendaftaran tetapi kesannya akan turut menyentuh kesahtarafan anak, pewarisan dan sebagainya yang tidak dapat dinafikan adalah bidangkuasa mahkamah syariah.

Namun sebagaimana yang sedia maklum Mahkamah Rayuan tidak boleh mengisytiharkan ketidak berperlembagaan sesuatu undang-undang.

Pendekatan simplistik Mahkamah Rayuan dengan hanya mengambilkira kuasa di dalam Akta Pendaftaran tersebut boleh mengundang pelbagai polemik dan memusnahkan institusi keluarga orang Islam.

Akta tersebut tidak boleh dibaca secara berasingan dengan undang-undang lain termasuklah Perlembagaan Persekutuan dan undang-undang Islam yang sah berkuatkuasa.

Seksyen 110 hingga 119 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 memperuntukkan tentang kesahtarafan anak.

Seksyen 110 khususnya adalah berkaitan dengan siapakah yang dikaitkan sebagai bapa bagi orang Islam.

Isu kelahiran lebih empat tahun selepas pembubaran perkahwinan, kelahiran selepas pengakuan bahawa iddah telah tamat, persetubuhan syubhah dan banyak lagi diperuntukkan di dalam Akta Undang-Undang Keluarga  Islam tersebut yang seharusnya menjadi panduan kepada undang-undang lain kerana Akta Undang-Undang Keluarga Islam ini adalah undang-undang spesifik untuk orang Islam manakala Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1957  adalah undang-undang yang lebih umum.

Oleh yang demikian saya mendesak Kerajaan Persekutuan agar meminda Akta ini bagi menghormati Islam sebagai agama bagi Persekutuan selaras dengan Perkara 3 Perlembagaan Persekutuan dan mengecualikan pemakaian sebahagian daripada Akta ini yang bertentangan dengan Hukum Syarak kepada orang Islam.

Malah sumpah Yang Di Pertuan Agong di dalam Jadual Keempat Perlembagaan Persekutuan untuk memelihara agama Islam pada setiap masa juga akan hanya menjadi dekorasi yang tidak diberikan efek undang-undang melalui penghakiman tersebut.

Semua peruntukan mengenai kesahtarafan anak yang bertentangan dengan Hukum Syarak hendaklah dipinda agar tidak terpakai kepada orang Islam.

Kerajaan juga boleh mengambil tidakan lain seperti tidak menghadkan bin kepada Abdullah sahaja (boleh juga dibinkan dengan Abdul Rahman, Abdul Rahim ataupun apa-apa nama lain yang sesuai) untuk mengelakkan stigma tersebut.

Ketika ini di mahkamah syariah terdapat kes-kes pembahagian harta pusaka yang mana suatu pihak mendakwa seorang itu tidak layak mewarisi kerana bukan anak sah taraf ataupun hanya anak angkat tetapi dibinkan kepada bapa biologi atau bapa angkat.

Kes begini agak sukar diselesaikan sehingga ada yang memerlukan keterangan pakar DNA bagi mengesahkan talian darah bagi anak angkat.

Selanjutnya saya berpandangan adalah tidak wajar mahkamah membuat keputusan semata-mata berdasarkan stigma dan kesan psikologi kepada anak tak sahtaraf dan membelakangi Hukum Syarak.

Dengan keputusan sebegini akan mengundang lebih banyak polemik di dalam masyarakat di mana isu pewarisan ketidak sahtaraf anak dan lain-lain menjadi lebih sukar dibuktikan di mahkamah.

Walaupun Mahkamah Rayuan mengatakan ianya hanya isu pendaftaran tetapi kesannya sangat melata akan dirasakan oleh semua orang Islam kelak.

Saya juga mengucapkan terima kaseh kepada Jabatan Peguam Negara yang telah menyatakan akan memohon kebenaran merayu kepada Mahkamah Persekutuan agar isu ini dapat dimuktamadkan oleh mahkamah tertinggi negara.

Mudah-mudah Mahkamah Persekutuan akan memberi keputusan yang lebih menepati Hukum Syarak.

Dato’ Haji Zainul Rijal Abu Bakar
Presiden Persatuan Peguam-Peguam Muslim Malaysia
28 Julai 2017

Ulasan Berkaitan Kes Nasab Anak Tak Sah Taraf

KUALA LUMPUR 28 Julai 2017: Keputusan Mahkamah Rayuan yang membenarkan pasangan Islam menasabkan anak tak sah taraf mereka dibinkan kepada nama bapanya menimbulkan perdebatan hebat di kalangan rakyat Malaysia.

Penulis tidak berhasrat untuk membincangkan tentang perbezaan pendapat antara mazhab-mazhab kerana ianya telah banyak dibahaskan secara mendalam.

Namun, penulis terpanggil untuk mengulas tentang alasan yang diberikan oleh panel tiga hakim iaitu Datuk Abdul Rahman Sebli, Datuk Tengku Maimum Tuan Mat dan Puan Sri Zaleha Yusof.

Terdapat dua(2) alasan yang dikemukakan oleh Mahkamah Rayuan dalam alasan penghakimannya iaitu:

1. Seksyen 13A (2) Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1957 turut terpakai kepada anak tak sah taraf bagi pasangan yang beragama Islam

Seksyen tersebut merujuk kepada nama keluarga atau “surname” bagi seseorang anak:-

“13(2) The surname, if any, to be entered in respect of an illegitimate child …. where the person acknowledging himself to be the father of the child … the surname may be the surname of that person.”

Adakah surname (nama keluarga) ini sama dengan bin/binti?

Jika diteliti alasan mahkamah rayuan, panel tersebut berpendapat bahawa “nama keluarga” atau “surname” ini adalah sama dengan penggunaan bin/binti yang diamalkan oleh umat Islam di Malaysia.

Hakim dalam keputusannya menyatakan “sekiranya dia seorang anak sah taraf, seksyen 13A (1) terpakai, jika dia seorang kanak-kanak yang tidak sah taraf, seksyen 13A (2) juga terpakai, ia tidak boleh lebih daripada itu”.

Di sini jelas bahawa panel rayuan dipercayai mengambil jalan mudah apabila membenarkan rayuan pasangan tersebut tanpa penelitian mendalam terhadap kehendak peruntukkan 13A (2) itu sendiri.

Mengikut amalan penggunaan “surname” ini, ianya lebih kepada nama keluarga yang bersifat turun temurun, misalnya penggunaan nama “Wong” dalam masyarakat Cina.

Seluruh ahli keluarga mereka termasuk moyang, datuk dan cucu menggunakan “Wong” di dalam nama mereka.

Anak tak sah taraf juga boleh menggunakan nama “Wong” tersebut sekiranya mendapat persetujuan dari bapa biologinya.

Apa yang paling utama untuk difahami, “Wong” ini bukanlah nama bapa biologi anak tersebut tetapi nama keluarga yang digunapakai oleh semua kaum kerabat “Wong”.

Seksyen 13A merujuk kepada perkara ini dan hanya terpakai kepada keluarga yang mempunyai nama keluarga, sebab itu dinyatakan “if any”. 

Penggunaan bin/binti dalam masyarakat melayu Islam di Malaysia merujuk kepada bapa si anak yang diiktiraf oleh syarak.

Penulis berpendapat, pihak yang menyamakan penggunaan bin/binti dengan “surname” adalah tindakan terburu-buru dan terkeluar daripada hasrat sebenar peruntukan tersebut.

2. Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) Tidak Terikat Dengan Fatwa Yang Dikeluarkan Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan

Panel rayuan turut memutuskan bahawa Ketua Pengarah JPN tidak terikat dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan pada 1981 dan 2003.

Menurut panel tersebut, fatwa yang dikeluarkan pada tahun 2003 bertujuan untuk mengesahkan status kanak-kanak itu dalam persoalan mengenai harta pusaka dan hubungan keluarga dalam hal berkaitan perkahwinan sahaja.

Tambah mereka, fatwa yang dikeluarkan tiada kaitan dengan tugas berkanun Ketua Pengarah JPN di bawah Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1957 untuk mendaftarkan kelahiran dan kematian di negeri-negeri Malaysia Barat.

Dari segi perundangan sivil, penulis bersetuju dengan alasan yang diberikan panel rayuan tersebut.

Sememangnya Ketua Pengarah JPN tidak terikat dengan mana-mana fatwa yang dikeluarkan.

Namun harus diingat, fungsi sesuatu fatwa itu dikeluarkan bagi menjelaskan sesuatu hukum kepada masyarakat Islam di Malaysia.

Adalah menjadi tanggungjawab Ketua Pengarah JPN supaya segala peraturan dan kaedah di Jabatan beliau ketuai menjalankan fungsi mengikut lunas-lunas Islam sekiranya ianya berkaitan dengan orang Islam kerana semua maklum bahawa Islam adalah Agama Persekutuan.

Pekeliling JPN 8/2009 yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara tidak bertentangan dengan mana-mana peruntukkan undang-undang yang berjalan pada hari ini.

Panel rayuan seharusnya bertindak serupa dengan mengambil pandangan pakar-pakar dalam perundangan syariah sebelum memutuskan sesuatu perkara yang berkaitan dengan maslahah umum.

Jika kita imbas kembali sewaktu pemerintahan British, Hakim pada waktu tersebut pernah memanggil mufti bagi mengetahui tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan orang Islam.

Persoalannya sekarang, kenapa hakim yang beragama Islam tidak menggunakan kaedah yang sama?

Cadangan Penyelesaian 

1. Pinda Undang-undang Yang Kabur dan Kurang Jelas

Undang-undang ciptaan manusia sudah tentu tidak boleh lari dari kelompongan.

Pihak kerajaan yang ada pada hari ini sewajarnya mengambil tindakan proaktif dengan meminda mana-mana akta yang kabur dan kurang jelas supaya selari dengan undang-undang Islam.

Setiap permasalahan yang berkaitan dengan umat Islam secara umum perlu mengambil kira pandangan dari pakar-pakar yang diiktiraf seperti Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan.

Jawatankuasa ini bukanlah pendapat satu individu malahan telah diperdebat dan dibincangkan secara mendalam oleh sekumpulan pakar yang diiktiraf oleh Sultan dan Raja Melayu.

2. Wujudkan Kad Pengenalan Khas Anak Tak Sah Taraf

Seandainya nanti Mahkamah Persekutuan mengekalkan keputusan Mahkamah Rayuan, satu mekanisme perlu diwujudkan bagi membezakan antara anak sah taraf dengan anak tak sah taraf.

Perbezaan ini perlu bagi mengelakkan kemudharatan berpanjangan terutama dalam bab perwalian dan perwarisan.

Anak tak sah taraf ini jika dibinkan kepada nama bapanya, mestilah kad pengenalannya nanti mempunyai simbol atau tanda tertentu, yang dapat membezakan statusnya pada masa akan datang. 

Cadangan ini bagi menyelesaikan isu maruah anak tak sah taraf yang sebelum ini dibinkan kepada “Abdullah”. 

Waallahualam..

5773 Individu Di Dakwa Atas Kesalahan Judi Dalam Tempoh 2012 Hingga 2016 – Jamil Khir

KUALA LUMPUR 26 Julai 2017: Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Dato’ Seri Jamil Khir bin Baharom menyatakan bahawa seramai 5773 individu beragama Islam telah di tangkap dan di dakwa di mahkamah syariah seluruh Malaysia kerana berjudi di tempat awam sepanjang tempoh 5 tahun iaitu dari tahun 2012 hingga tahun 2016.

Statistik tersebut dibentangkan semasa menjawab soalan Ahli Parlimen Sungai Petani, Dato’ Johari Bin Abdul sewaktu sidang Kamar Khas Parlimen pada 26 Julai 2017.

Terdahulu, Ahli Parlimen Sungai Petani mempersoalkan tindakan yang boleh di ambil oleh pegawai agama termasuk mufti khususnya di negeri Kedah berikutan lambakan premis judi tidak berlesen di daerah tersebut.

Tambah membimbangkan, 90 peratus pengunjung dan pemain judi ini adalah orang Melayu Islam yang terdiri dari pegawai kerajaan, guru-guru, ahli perniagaan, petani dan murid-murid sekolah.

Mengulas isu tersebut, Dato’ Seri Jamil Khir memaklumkan bahawa kesalahan judi termaktub dalam senarai kesalahan jenayah syariah di setiap negeri di Malaysia.

Namun begitu, Kerajaan Persekutuan sentiasa memandang serius dan peka terhadap permasalahan ini dengan menyelaraskan tindakan penguatkuasaan melalui Bahagian Penyelarasan Undang- Undang, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) terhadap kes-kes perjudian melalui peruntukan yang sedia ada dengan bekerjasama dengan Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri.

Menurut peruntukan di setiap negeri, orang Islam adalah dilarang keras berjudi atau berada di premis judi sama ada aktiviti perjudian itu mempunyai lesen ataupun tidak.

Seksyen 18, Akta Kesalahan Jenayah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1997 [Akta 559] memperuntukkan:

“Mana-mana orang yang berjudi atau didapati berada di rumah judi adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM3,000 atau di penjara selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya sekali.”

Menurut beliau, bagi membendung masalah ini daripada terus berlaku di kalangan masyarakat Islam, penguatkuasaan undang-undang dilaksanakan secara berterusan bagi menyelamatkan umat Islam supaya tidak terbabit dengan kesalahan judi.

“Mekanisme pencegahan secara rutin dilaksanakan bagi mencegah kes perjudian dengan rondaan harian juga kerap
dilaksanakan mengikut premis perjudian terutamanya sekitar premis TOTO, Magnum dan sebagainya. Jika didapati mereka berada di premis judi pemeriksaan dan siasatan terhadap suspek akan dilaksanakan.”

Pada masa yang sama, masyarakat Islam dari pelbagai pihak yang mengetahui wujudnya aktiviti perjudian ini diminta
untuk melaporkan kepada pihak berkuasa khususnya pihak berkuasa tempatan, Polis Diraja Malaysia (PDRM) dan pihak berkuasa agama.

Tatacara Penceraian Secara Persetujuan Bersama/Secara Baik

cerai

Kes cerai secara baik atau cerai dalam Mahkamah boleh dikatakan merupakan jenis kes syariah yang paling banyak difailkan di Mahkamah-Mahkamah Syariah seluruh Malaysia.

Kes ini melibatkan pasangan yang masih berkahwin tetapi berniat untuk bercerai, di mana suami dan/atau isteri ingin talaq dilafazkan di dalam Mahkamah.

Sememangnya sekiranya ingin bercerai, Enakmen negeri masing-masing mengkehendaki perceraian dibuat di dalam Mahkamah, tidak kira dalam bentuk talaq, fasakh, khulu’, li’an dan sebagainya.

Talaq yang dilafazkan di luar Mahkamah adalah sebenarnya suatu kesalahan syariah.

Seksyen 124 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (WWP): Perceraian di luar Mahkamah dan tanpa kebenaran Mahkamah

“Seseorang lelaki menceraikan isterinya dengan melafazkan talaq dengan apa-apa bentuk di luar Mahkamah dan tanpa kebenaran Mahkamah itu maka dia melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau dipenjarakan tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya”.

Kenapa tidak dibenarkan lafaz di luar mahkamah? Ada dua kebaikannya:

 1. Sekiranya lafaz talaq tersebut tidak jelas (seperti “aku pulangkan kau kepada ibubapa kau”, “aku tidak mahu bersama kau lagi”), akan berlaku banyak masalah semasa pasangan ingin mendapatkan pengesahan lafaz cerai kerana suami dikehendaki berterus-terang tentang niatnya semasa membuat lafaz tersebut. Hakikatnya, terdapat banyak kes di mana apabila ditanya Hakim, suami tidak mahu mengakui bahawa dia sememangnya berniat untuk menceraikan isteri semasa membuat lafaz tersebut. Maka isteri akan sentiasa dalam keadaan berasa serba-salah kepada Allah sekiranya suami tidak berlaku jujur semasa menjelaskan niat kepada Mahkamah dan mereka kembali hidup sebagai suami isteri dalam keadaan ketidaktentuan itu.
 2. Prosedur cerai dalam Mahkamah memberi masa kepada suami isteri untuk benar-benar memikirkan semula samaada mereka patut berpisah. Sekiranya difailkan prosedur cerai dalam Mahkamah di bawah seksyen 47, sekiranya salah satu pihak tidak mahu bercerai, Mahkamah akan memberi peluang kepada pasangan untuk berbincang di hadapan jawatankuasa pendamai (lebih dikenali sebagai “JKP”), dan jika masih tidak berjaya, kes akan dirujuk pula kepada “Hakam”, iaitu perbincangan lanjut antara wakil pihak-pihak supaya dapat berdamai atau masih meneruskan dengan cerai.

Oleh itu, eloklah sekiranya pihak yang sudah memutuskan untuk bercerai (baik isteri atau suami), memfailkan permohonan cerai secara baik atau cerai dalam Mahkamah (biasanya dirujuk sebagai cerai seksyen 47).

Proses cerai sebegini (berbeza dengan fasakh) adalah lebih mudah dan kebanyakannya tidak memerlukan peguam, kerana ia tidak melibatkan proses perbicaraan.

Hanya sekiranya proses ini tidak berjaya, contohnya kerana suami atau wakil enggan memberikan kerjasama atau hadir ke Mahkamah, maka Hakim sering menasihatkan isteri untuk memfailkan kes di bawah ta’liq atau fasakh (sekiranya sebab-sebab untuk ta’liq atau fasakh sememangnya wujud).

Baiklah, pada minggu ini, penulis ingin memberikan serba-sedikit panduan / proses berkenaan cerai secara baik ini. Untuk penulisan kali ini, mari kita anggap yang kedua-dua suami isteri setuju untuk bercerai. Perbincangan mengenai suami tidak setuju menceraikan (proses JKP dan Hakam) akan diteruskan di minggu yang lain.

Langkahnya mudah sahaja, dan tidak perlu peguam pun. Kadangkala boleh juga selesai dalam hari yang sama, dan di negeri Selangor dipanggil ‘fast track’ (tapi mesti datang awal pagi lah ye, bersama pasangan, dan bawa dokumen asal dan salinan yang perlu).

mhkamh

Step-by-step proses tersebut adalah begini:-

 • Tentukan siapa yang ingin jadi Pemohon, boleh jadi suami, boleh juga isteri;
 • Tengok alamat yang tertera di kad pengenalan Pemohon. Penentuan Mahkamah mana yang akan mendengar kes anda bergantung kepada alamat dalam kad pengenalan Pemohon. Jika masih alamat lama (selalunya alamat kampung halaman), pergilah tukar dahulu alamat anda ke alamat mastautin yang sebenar. jika tidak, akan merumitkan keadaan kerana Mahkamah perlukan surat akuan mastautin dari masjid terdekat sekiranya alamat kad pengenalan tidak sama dengan alamat mastautin.
 • Kemudian, Pemohon boleh ke Mahkamah Rendah Syariah terdekat di mana Pemohon itu tinggal. Seeloknya call dulu Mahkamah tersebut untuk sahkan samaada sememangnya Mahkamah itu yang bertanggungjawab untuk mengadili kes tersebut berdasarkan tempat tinggal Pemohon. Sebab pernah saya jumpa seorang ibu tua yang datang all the way ke Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam sedangkan dia tinggal di Rawang dan sepatutnya kes dia difailkan di Mahkamah Rendah Syariah di Kuang. Kesian datang jauh-jauh tapi salah tempat. Please, call dulu ye.
 • Selepas sudah pasti hendak ke Mahkamah mana, kumpulkan dokumen penting (bawa salinan asal dan fotostat 4 salinan setiap satu): kad pengenalan suami, kad pengenalan isteri, surat beranak dan MyKid anak-anak, surat akuan nikah (oh ya, untuk pasangan yang bernikah di luar negara, mesti dapatkan pengesahan nikah di negeri mastautin terlebih dahulu barulah boleh failkan permohonan cerai). Sediakan juga sekitar rm50 tunai untuk bayaran fi Mahkamah dan lain-lain fi.
 • Kalau nak terus bercerai hari yang sama, datang ke Mahkamah pada awal pagi bersama pasangan (elakkan hari Jumaat sebab Mahkamah biasanya tidak dengar kes pada hari Jumaat). Tetapi mesti ingat, isteri mestilah dalam keadaan suci pada masa itu, dan tidak berlaku persetubuhan sepanjang tempoh suci tersebut.
 • Isi borang cerai di Mahkamah (untuk kebanyakan negeri boleh tulis tangan tapi kalau di Kuala Lumpur, perlu bertaip, ada jurutaip di Mahkamah KL tapi perlu bayar khidmat jurutaip, jika nak taip sendiri, kena cari cyber cafe atau ambil borang dahulu dan taip di rumah siap-siap).
 • Semasa isi surat akuan, Mahkamah akan minta Pemohon tuliskan samada sudah ambil langkah untuk cuba berdamai atau belum. Sesetengah Hakim akan tolak permohonan cerai jika Pemohon hanya bagi alasan ingin bercerai kerana “tiada persefahaman” (alasan paling popular). Oleh itu, surat akuan tersebut perlu nyatakan alasan yang lebih kukuh seperti sudah tidak bersekedudukan melebihi setahun, sudah tidak bertegur sapa, berlaku kecederaan fizikal, dan sebagainya. jangan tipu alasan ye. perlu jujur dan berterus-terang dengan keadaan anda. Ingat, hakim akan soal-balas nanti, dan Allah Maha Mengetahui.
 • Pemohon akan dihendaki tandatangan surat akuan di hadapan Pesuruhjaya Sumpah tetapi sekiranya kes tersebut boleh dipanggil di hadapan Hakim pada hari yang sama, maka tak perlu tandatangan pesuruhjaya sumpah.
 • Failkan kes tersebut dan bayar fi yang dikehendaki.
 • Mohon didengar terus pada hari yang sama jika pasangan hadir dan mahu terus bercerai (tapi kalau nasib anda kes Mahkamah dah penuh atau Hakim tiada pada hari tersebut, Mahkamah akan bagi tarikh lain tapi pastikan pada tarikh tersebut isteri akan dalam keadaan suci dan tiada persetubuhan selepas suci dari haid. jika isteri haid tak teratur, maka agak-agak sahajalah, kalau hari pendengaran nanti isteri sedang haid, kena mohon tarikh pendengaran lain).
 • Sekiranya didengar di hari yang lain atau sekiranya anda tidak datang bersama pasangan, maka Mahkamah akan minta Pemohon serahkan Saman yang telah dimeterai Mahkamah kepada Defendan iaitu pasangan anda. Serahan mesti secara tangan ye, tak kiralah melalui orang ketiga atau secara sendiri, tetapi mesti pastikan Defendan sememangnya terima (jangan hanya letak dalam bilik tidur atau atas meja makan, walaupun anda tahu mesti Defendan akan baca). Kalau dapat dia tandatangan pada salinan Saman untuk membuktikan sudah terima adalah lebih baik, tapi asalkan dah bagi sudah cukup. Kemudian, rekodkan masa dan tarikh dan tempat di mana anda serahkan Saman tersebut.
 • Sebelum kes boleh didengar, Mahkamah akan suruh anda isi afidavit penyerahan (atau afidavit penyampaian) Saman. Masa ini perlu nyatakan bila masa tarikh hari dan tempat anda serahkan. Kalau anda suruh orang lain tolong serah, maka orang tersebut kena datang ke Mahkamah dan tandatangan afidavit penyerahan tersebut.
 • Kemudian di hadapan Hakim, Hakim akan soal-balas tentang sebab bercerai, keadaan isteri samaada haid atau tidak, ada bersetubuh atau tidak.
 • Kalau sekiranya ada perjanjian antara suami isteri berkenaan nafkah dan penjagaan anak, elok juga dimaklumkan kepada Hakim supaya boleh direkodkan bersekali dengan perintah cerai. Tapi penulis menasihatkan agar sebarang perjanjian hendaklah dirujuk kepada Peguam Syarie masing-masing kerana banyak masalah berlaku di kemudian hari apabila suami isteri tidak merujuk peguam terlebih dahulu atau hanya merujuk kepada satu Peguam sahaja untuk mewakili kedua-duanya.
 • Sekiranya Hakim berpuas hati bahawa pasangan tidak boleh berbaik semula, Hakim akan memerintahkan cerai dibenarkan, dan Mahkamah akan bagi satu surat lafaz untuk dibaca oleh suami.
 • Suami akan baca lafaz tersebut dan surat lafaz itu akan ditandatangani oleh suami dan isteri selepas suami melafazkan talaq mengikut surat itu.
 • Hakim akan membacakan perintah mengesahkan cerai telah dilafazkan di dalam Mahkamah dan akan memerintahkan surat akuan nikah dibatalkan (mesti bawa surat akuan nikah yang asal ye!) dan cerai didaftarkan di pejabat agama yang berdekatan.
 • Dokumen perintah cerai biasanya akan dikeluarkan Mahkamah selepas 30 hari, bila sudah terima, perlulah bawa dokumen perintah itu ke pejabat agama yang berkenaan supaya surat akuan cerai boleh dikeluarkan.
  Itu sahaja prosedurnya, lebih kurang. Kalau salah satu pihak tak setuju bercerai, maka akan lebih panjang lagi artikel ini. Itu kita bincangkan di kemudian hari pula.

Sumber: kincolaw