FUNGSI BAHAGIAN SOKONGAN KELUARGA (BSK) JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH MALAYSIA (JKSM) DALAM MEMPERKUKUH INSTITUSI KEKELUARGAAN

Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) ditubuhkan susulan desakan daripada masyarakat khususnya daripada Pertubuhan Badan Bukan Kerajaan (NGO) supaya suatu tindakan yang lebih proaktif dan efektif dilaksanakan ke atas individu yang ingkar mematuhi perintah mahkamah.

Y.A.B Perdana Menteri pada 7 Jun 2007 di dalam Mesyuarat Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia Kali ke 47 telah memutuskan supaya JKSM mengambil tindakan segera bagi menyelesaikan isu nafkah isteri dan anak.

Berasaskan kepada keputusan tersebut, Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) telah ditubuhkan sebagai salah satu unit di Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM).

Cadangan untuk mewujudkan Bahagian Sokongan Keluarga ini juga dilihat sebagai satu langkah yang amat bijak dan tepat pada masanya, bagi mengatasi masalah berhubung dengan pelaksanaan perintah.

BSK JKSM ditubuhkan secara rasminya pada 22 Oktober 2008 oleh YB Dato’ Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Menteri di Jabatan Perdana Menteri.

Memberi Khidmat Nasihat Perundangan Dan Rundingcara

Pegawai BSK ditempatkan di semua negeri bagi memudahkan orang awam mendapat khidmat nasihat secara percuma khususnya berkaitan dengan hak dan tuntutan nafkah anak di mahkamah. Khidmat rundingcara turut dilaksanakan bagi mencari jalan penyelesaian yang pantas dalam isu pembayaran nafkah anak.

Melaksanakan Penguatkuasaan Perintah Nafkah

Pegawai BSK turut diberi tauliah sebagai peguam syarie yang bertanggungjawab menguatkuasakan perintah nafkah yang telah dikeluarkan oleh mahkamah. Antara jenis penguatkuasaan yang boleh dilaksanakan adalah sitaan, hiwalah dan perintah pengkomitan.

Menyalurkan Bantuan Dana Pendahuluan Nafkah

Pihak BSK turut menyediakan dana pendahuluan nafkah bagi yang layak. Jumlah dana yang diberikan adalah selama 6 bulan berturut-turut dengan mengambil kira tempoh tersebut adalah cukup untuk proses penguatkuasaan perintah nafkah diselesaikan. Tujuannya adalah bagi meringankan beban ibu dan anak-anak sepanjang proses penguatkuasaan dilaksanakan.

Menjadi Agen Kutipan Balik Dana Pendahuluan Nafkah

Setiap dana pendahuluan nafkah yang diberikan akan di kutip semula dari pihak yang diperintahkan membayar nafkah.

Menyediakan Kemudahan BSK Transit

BSK turut menyediakan rumah Transit bagi memudahkan pihak-pihak yang kurang berkemampuan menghadiri prosiding di mahkamah syariah. Perkhidmatan ini diberikan secara percuma dan keutamaan adalah kepada pelanggan mahkamah syariah yang tinggal di luar kawasan Kuala Lumpur. Pada waktu ini terdapat 2 unit rumah BSK Transit iaitu di Presint 18, Putrajaya dan di Kuarters Kerajaan Jalan Duta, Kuala Lumpur.

Advertisements