Bacaan Kali Kedua Pindaan Akta 164 Di Tarik Balik – Azalina

KUALA LUMPUR, 8 Ogos 2017 –Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Azalina Othman Said mengumumkan di Dewan Rakyat hari ini bahawa kerajaan bertindak menarik balik Rang Undang-undang (RUU) Memperbaharui Undang-Undang (Perkahwinan dan Perceraian) 1976 (Akta 164) ketika ia berada di peringkat bacaan kedua.

Namun, alasan penarikan tersebut tidak dinyatakan secara jelas dan RUU berkenaan disenaraikan pada nombor ke-10 dalam kertas aturan mesyuarat hari ini.

Ini kali kedua ia di tarik balik selepas ditangguhkan di peringkat bacaan kedua pada 6 April lalu.

Cadangan pindaan ini dibentangkan untuk bacaan kali pertama di Dewan Rakyat pada November tahun lalu.

Pindaan ke atas akta itu dibuat bagi mengelak amalan penukaran agama anak-anak secara unilateral (persetujuan sebelah pihak).

Usul pindaan akta tersebut menyatakan agama anak kepada pasangan yang bercerai kerana seorang daripada mereka memeluk Islam, kekal mengikut agama asal perkahwinan pasangan terbabit.

Menerusi pindaan akta itu yang terkandung dalam Seksyen 88A (seksyen baharu), penukaran status agama anak hanya boleh dilakukan selepas mencapai usia 18 tahun dan perlu mendapat persetujuan ibu bapa anak terbabit.

Pindaan itu juga mewujudkan seksyen baharu iaitu 51A yang menetapkan jika seorang daripada pasangan memeluk Islam dan meninggal dunia sebelum perkahwinan mereka dibubarkan, mahkamah berkuasa membahagikan aset perkahwinan pasangan terbabit.

Pasangan bukan Islam turut mempunyai hak memfailkan perceraian di mahkamah sivil dan menuntut nafkah, hak jagaan anak, pembahagian aset perkahwinan.

Isu ini telah menerima banyak kritikan serta kecaman dari pelbagai pihak termasuk Isma kerana ia jelas melanggar Perlembagaan Persekutuan dan juga mengambil hak umat Islam untuk mengamalkan agama Islam di negara ini.

Ia juga bertentangan dengan keputusan majlis fatwa yang sebulat suara memutuskan antara lain mana-mana pasangan bukan Islam yang memeluk Islam dan mempunyai anak-anak di bawah umur lapan belas tahun hendaklah menjadi orang Islam selaras dengan hukum syarak.

Sumber: ismaweb.net

 

 

Kerajaan Tubuh Jawatankuasa Memperkasa Mahkamah Syariah (JKMMS)

Kuala Lumpur, 4 Ogos 2017: Kerajaan hari ini bersetuju untuk menubuhkan satu Jawatankuasa Khas di peringkat kebangsaan yang dinamakan sebagai Jawatankuasa Memperkasa Mahkamah Syariah (JKMMS).

Keputusan tersebut diumumkan oleh Dato’ Seri Jamil Khir Baharom menerusi satu kenyataan media sejurus mendapat persetujuan dari Mesyuarat Jemaah Menteri.

Menurut beliau, tujuan utama jawatankuasa tersebut ditubuhkan adalah untuk memperkasakan sistem perundangan Syariah secara keseluruhan selaras dengan kedudukan Islam dalam Perlembagaan Persekutuan.

Jawatankuasa kali ini merupakan satu platform yang berwibawa dengan penglibatan semua pihak yang terlibat secara langsung dalam sistem perundangan kehakiman syariah antaranya;

 • Wakil Majlis Agama Islam Negeri-Negeri;
 • Ahli-ahli akademik dan cendekiawan; 
 • Wakil Jabatan Peguam Negara;
 • Wakil-wakil aktivis masyarakat; 
 • Mantan pimpinan tertinggi dalam sektor awam; dan
 • Tokoh-tokoh lain yang berwibawa dan berpengalaman dalam hal-hal perundangan di Mahkamah Sivil dan Mahkamah Syariah

Beberapa kluster bakal diwujudkan menerusi jawatankuasa ini bagi membincangkan perkara-perkara yang berkaitan:-

 • Pengharmonian antara Undang-Undang Sivil dan Undang-Undang Syariah.
 • Cadangan pindaan Akta Mahkamah Syariah (Bidang Kuasa Jenayah) 1965 [Akta 355].
 • Pengurusan & Penstrukturan Mahkamah Syariah;
 • Latihan Hakim & Pegawai Syariah;
 • Pendidikan Undang-undang Syariah; dan 
 • Hal-ehwal berkaitan peguam syarie

Penubuhan JKMMS ini turut membuktikan komitmen berterusan kerajaan dalam usaha memperkasakan Mahkamah Syariah secara holistik demi maslahah dan kepentingan umat Islam.

Respon Presiden PPMM Berkaitan Kes Nasab Anak Tak Sah Taraf

Saya merujuk kepada penghakiman Mahkamah Rayuan baru-baru ini  di dalam kes Rayuan No W-01(A)-365-09/2016 (Nama Pihak Perayu dirahsiakan Mahkamah) mengenai kesahan meletakkan bin bagi anak tak sah taraf kepada bapa biologi anak tersebut.

Penghakiman Mahkamah Rayuan tersebut  dibuat berdasarkan seksyen 13 Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1957 yang membenarkan pendaftaran anak tak sahtaraf dibinkan kepada nama bapa biologi  jika kedua ibubapa bersetuju.

Penghakiman tersebut juga mengambilkira bahawa menurut Hukum Syarak anak tak sah taraf mempunyai limitasi tertentu seperti hak untuk mewarisi dan sebagainya.

Selanjutnya isu hak pewarisan  di kalangan orang Islam  mestilah diputuskan di mahkamah syariah jika kesahtarafan dicabar.

Orang yang menuntut pewarisan mestilah menentukan dia adalah anak sah taraf.

Secara ringkas alasan Mahkamah Rayuan antara lainnya adalah seperti berikut:

 1. Pendaftaran tersebut adalah dibenarkan di dalam seksyen 2 Akta tersebut dan
 2. Mengelakkan stigma dan kesan psikologi kepada anak-anak tersebut.

Setelah meneliti penghakiman tersebut timbul persoalan adakah seksyen 13A Akta tersebut adalah berperlembagaan kerana isu sah taraf anak adalah dalam bidangkuasa negeri melalui undang-undang negeri.

Walaupun dijelaskan di dalam penghakiman tersebut ia hanya berkaitan pendaftaran tetapi kesannya akan turut menyentuh kesahtarafan anak, pewarisan dan sebagainya yang tidak dapat dinafikan adalah bidangkuasa mahkamah syariah.

Namun sebagaimana yang sedia maklum Mahkamah Rayuan tidak boleh mengisytiharkan ketidak berperlembagaan sesuatu undang-undang.

Pendekatan simplistik Mahkamah Rayuan dengan hanya mengambilkira kuasa di dalam Akta Pendaftaran tersebut boleh mengundang pelbagai polemik dan memusnahkan institusi keluarga orang Islam.

Akta tersebut tidak boleh dibaca secara berasingan dengan undang-undang lain termasuklah Perlembagaan Persekutuan dan undang-undang Islam yang sah berkuatkuasa.

Seksyen 110 hingga 119 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 memperuntukkan tentang kesahtarafan anak.

Seksyen 110 khususnya adalah berkaitan dengan siapakah yang dikaitkan sebagai bapa bagi orang Islam.

Isu kelahiran lebih empat tahun selepas pembubaran perkahwinan, kelahiran selepas pengakuan bahawa iddah telah tamat, persetubuhan syubhah dan banyak lagi diperuntukkan di dalam Akta Undang-Undang Keluarga  Islam tersebut yang seharusnya menjadi panduan kepada undang-undang lain kerana Akta Undang-Undang Keluarga Islam ini adalah undang-undang spesifik untuk orang Islam manakala Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1957  adalah undang-undang yang lebih umum.

Oleh yang demikian saya mendesak Kerajaan Persekutuan agar meminda Akta ini bagi menghormati Islam sebagai agama bagi Persekutuan selaras dengan Perkara 3 Perlembagaan Persekutuan dan mengecualikan pemakaian sebahagian daripada Akta ini yang bertentangan dengan Hukum Syarak kepada orang Islam.

Malah sumpah Yang Di Pertuan Agong di dalam Jadual Keempat Perlembagaan Persekutuan untuk memelihara agama Islam pada setiap masa juga akan hanya menjadi dekorasi yang tidak diberikan efek undang-undang melalui penghakiman tersebut.

Semua peruntukan mengenai kesahtarafan anak yang bertentangan dengan Hukum Syarak hendaklah dipinda agar tidak terpakai kepada orang Islam.

Kerajaan juga boleh mengambil tidakan lain seperti tidak menghadkan bin kepada Abdullah sahaja (boleh juga dibinkan dengan Abdul Rahman, Abdul Rahim ataupun apa-apa nama lain yang sesuai) untuk mengelakkan stigma tersebut.

Ketika ini di mahkamah syariah terdapat kes-kes pembahagian harta pusaka yang mana suatu pihak mendakwa seorang itu tidak layak mewarisi kerana bukan anak sah taraf ataupun hanya anak angkat tetapi dibinkan kepada bapa biologi atau bapa angkat.

Kes begini agak sukar diselesaikan sehingga ada yang memerlukan keterangan pakar DNA bagi mengesahkan talian darah bagi anak angkat.

Selanjutnya saya berpandangan adalah tidak wajar mahkamah membuat keputusan semata-mata berdasarkan stigma dan kesan psikologi kepada anak tak sahtaraf dan membelakangi Hukum Syarak.

Dengan keputusan sebegini akan mengundang lebih banyak polemik di dalam masyarakat di mana isu pewarisan ketidak sahtaraf anak dan lain-lain menjadi lebih sukar dibuktikan di mahkamah.

Walaupun Mahkamah Rayuan mengatakan ianya hanya isu pendaftaran tetapi kesannya sangat melata akan dirasakan oleh semua orang Islam kelak.

Saya juga mengucapkan terima kaseh kepada Jabatan Peguam Negara yang telah menyatakan akan memohon kebenaran merayu kepada Mahkamah Persekutuan agar isu ini dapat dimuktamadkan oleh mahkamah tertinggi negara.

Mudah-mudah Mahkamah Persekutuan akan memberi keputusan yang lebih menepati Hukum Syarak.

Dato’ Haji Zainul Rijal Abu Bakar
Presiden Persatuan Peguam-Peguam Muslim Malaysia
28 Julai 2017

Ulasan Berkaitan Kes Nasab Anak Tak Sah Taraf

KUALA LUMPUR 28 Julai 2017: Keputusan Mahkamah Rayuan yang membenarkan pasangan Islam menasabkan anak tak sah taraf mereka dibinkan kepada nama bapanya menimbulkan perdebatan hebat di kalangan rakyat Malaysia.

Penulis tidak berhasrat untuk membincangkan tentang perbezaan pendapat antara mazhab-mazhab kerana ianya telah banyak dibahaskan secara mendalam.

Namun, penulis terpanggil untuk mengulas tentang alasan yang diberikan oleh panel tiga hakim iaitu Datuk Abdul Rahman Sebli, Datuk Tengku Maimum Tuan Mat dan Puan Sri Zaleha Yusof.

Terdapat dua(2) alasan yang dikemukakan oleh Mahkamah Rayuan dalam alasan penghakimannya iaitu:

1. Seksyen 13A (2) Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1957 turut terpakai kepada anak tak sah taraf bagi pasangan yang beragama Islam

Seksyen tersebut merujuk kepada nama keluarga atau “surname” bagi seseorang anak:-

“13(2) The surname, if any, to be entered in respect of an illegitimate child …. where the person acknowledging himself to be the father of the child … the surname may be the surname of that person.”

Adakah surname (nama keluarga) ini sama dengan bin/binti?

Jika diteliti alasan mahkamah rayuan, panel tersebut berpendapat bahawa “nama keluarga” atau “surname” ini adalah sama dengan penggunaan bin/binti yang diamalkan oleh umat Islam di Malaysia.

Hakim dalam keputusannya menyatakan “sekiranya dia seorang anak sah taraf, seksyen 13A (1) terpakai, jika dia seorang kanak-kanak yang tidak sah taraf, seksyen 13A (2) juga terpakai, ia tidak boleh lebih daripada itu”.

Di sini jelas bahawa panel rayuan dipercayai mengambil jalan mudah apabila membenarkan rayuan pasangan tersebut tanpa penelitian mendalam terhadap kehendak peruntukkan 13A (2) itu sendiri.

Mengikut amalan penggunaan “surname” ini, ianya lebih kepada nama keluarga yang bersifat turun temurun, misalnya penggunaan nama “Wong” dalam masyarakat Cina.

Seluruh ahli keluarga mereka termasuk moyang, datuk dan cucu menggunakan “Wong” di dalam nama mereka.

Anak tak sah taraf juga boleh menggunakan nama “Wong” tersebut sekiranya mendapat persetujuan dari bapa biologinya.

Apa yang paling utama untuk difahami, “Wong” ini bukanlah nama bapa biologi anak tersebut tetapi nama keluarga yang digunapakai oleh semua kaum kerabat “Wong”.

Seksyen 13A merujuk kepada perkara ini dan hanya terpakai kepada keluarga yang mempunyai nama keluarga, sebab itu dinyatakan “if any”. 

Penggunaan bin/binti dalam masyarakat melayu Islam di Malaysia merujuk kepada bapa si anak yang diiktiraf oleh syarak.

Penulis berpendapat, pihak yang menyamakan penggunaan bin/binti dengan “surname” adalah tindakan terburu-buru dan terkeluar daripada hasrat sebenar peruntukan tersebut.

2. Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) Tidak Terikat Dengan Fatwa Yang Dikeluarkan Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan

Panel rayuan turut memutuskan bahawa Ketua Pengarah JPN tidak terikat dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan pada 1981 dan 2003.

Menurut panel tersebut, fatwa yang dikeluarkan pada tahun 2003 bertujuan untuk mengesahkan status kanak-kanak itu dalam persoalan mengenai harta pusaka dan hubungan keluarga dalam hal berkaitan perkahwinan sahaja.

Tambah mereka, fatwa yang dikeluarkan tiada kaitan dengan tugas berkanun Ketua Pengarah JPN di bawah Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1957 untuk mendaftarkan kelahiran dan kematian di negeri-negeri Malaysia Barat.

Dari segi perundangan sivil, penulis bersetuju dengan alasan yang diberikan panel rayuan tersebut.

Sememangnya Ketua Pengarah JPN tidak terikat dengan mana-mana fatwa yang dikeluarkan.

Namun harus diingat, fungsi sesuatu fatwa itu dikeluarkan bagi menjelaskan sesuatu hukum kepada masyarakat Islam di Malaysia.

Adalah menjadi tanggungjawab Ketua Pengarah JPN supaya segala peraturan dan kaedah di Jabatan beliau ketuai menjalankan fungsi mengikut lunas-lunas Islam sekiranya ianya berkaitan dengan orang Islam kerana semua maklum bahawa Islam adalah Agama Persekutuan.

Pekeliling JPN 8/2009 yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara tidak bertentangan dengan mana-mana peruntukkan undang-undang yang berjalan pada hari ini.

Panel rayuan seharusnya bertindak serupa dengan mengambil pandangan pakar-pakar dalam perundangan syariah sebelum memutuskan sesuatu perkara yang berkaitan dengan maslahah umum.

Jika kita imbas kembali sewaktu pemerintahan British, Hakim pada waktu tersebut pernah memanggil mufti bagi mengetahui tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan orang Islam.

Persoalannya sekarang, kenapa hakim yang beragama Islam tidak menggunakan kaedah yang sama?

Cadangan Penyelesaian 

1. Pinda Undang-undang Yang Kabur dan Kurang Jelas

Undang-undang ciptaan manusia sudah tentu tidak boleh lari dari kelompongan.

Pihak kerajaan yang ada pada hari ini sewajarnya mengambil tindakan proaktif dengan meminda mana-mana akta yang kabur dan kurang jelas supaya selari dengan undang-undang Islam.

Setiap permasalahan yang berkaitan dengan umat Islam secara umum perlu mengambil kira pandangan dari pakar-pakar yang diiktiraf seperti Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan.

Jawatankuasa ini bukanlah pendapat satu individu malahan telah diperdebat dan dibincangkan secara mendalam oleh sekumpulan pakar yang diiktiraf oleh Sultan dan Raja Melayu.

2. Wujudkan Kad Pengenalan Khas Anak Tak Sah Taraf

Seandainya nanti Mahkamah Persekutuan mengekalkan keputusan Mahkamah Rayuan, satu mekanisme perlu diwujudkan bagi membezakan antara anak sah taraf dengan anak tak sah taraf.

Perbezaan ini perlu bagi mengelakkan kemudharatan berpanjangan terutama dalam bab perwalian dan perwarisan.

Anak tak sah taraf ini jika dibinkan kepada nama bapanya, mestilah kad pengenalannya nanti mempunyai simbol atau tanda tertentu, yang dapat membezakan statusnya pada masa akan datang. 

Cadangan ini bagi menyelesaikan isu maruah anak tak sah taraf yang sebelum ini dibinkan kepada “Abdullah”. 

Waallahualam..

5773 Individu Di Dakwa Atas Kesalahan Judi Dalam Tempoh 2012 Hingga 2016 – Jamil Khir

KUALA LUMPUR 26 Julai 2017: Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Dato’ Seri Jamil Khir bin Baharom menyatakan bahawa seramai 5773 individu beragama Islam telah di tangkap dan di dakwa di mahkamah syariah seluruh Malaysia kerana berjudi di tempat awam sepanjang tempoh 5 tahun iaitu dari tahun 2012 hingga tahun 2016.

Statistik tersebut dibentangkan semasa menjawab soalan Ahli Parlimen Sungai Petani, Dato’ Johari Bin Abdul sewaktu sidang Kamar Khas Parlimen pada 26 Julai 2017.

Terdahulu, Ahli Parlimen Sungai Petani mempersoalkan tindakan yang boleh di ambil oleh pegawai agama termasuk mufti khususnya di negeri Kedah berikutan lambakan premis judi tidak berlesen di daerah tersebut.

Tambah membimbangkan, 90 peratus pengunjung dan pemain judi ini adalah orang Melayu Islam yang terdiri dari pegawai kerajaan, guru-guru, ahli perniagaan, petani dan murid-murid sekolah.

Mengulas isu tersebut, Dato’ Seri Jamil Khir memaklumkan bahawa kesalahan judi termaktub dalam senarai kesalahan jenayah syariah di setiap negeri di Malaysia.

Namun begitu, Kerajaan Persekutuan sentiasa memandang serius dan peka terhadap permasalahan ini dengan menyelaraskan tindakan penguatkuasaan melalui Bahagian Penyelarasan Undang- Undang, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) terhadap kes-kes perjudian melalui peruntukan yang sedia ada dengan bekerjasama dengan Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri.

Menurut peruntukan di setiap negeri, orang Islam adalah dilarang keras berjudi atau berada di premis judi sama ada aktiviti perjudian itu mempunyai lesen ataupun tidak.

Seksyen 18, Akta Kesalahan Jenayah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1997 [Akta 559] memperuntukkan:

“Mana-mana orang yang berjudi atau didapati berada di rumah judi adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM3,000 atau di penjara selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya sekali.”

Menurut beliau, bagi membendung masalah ini daripada terus berlaku di kalangan masyarakat Islam, penguatkuasaan undang-undang dilaksanakan secara berterusan bagi menyelamatkan umat Islam supaya tidak terbabit dengan kesalahan judi.

“Mekanisme pencegahan secara rutin dilaksanakan bagi mencegah kes perjudian dengan rondaan harian juga kerap
dilaksanakan mengikut premis perjudian terutamanya sekitar premis TOTO, Magnum dan sebagainya. Jika didapati mereka berada di premis judi pemeriksaan dan siasatan terhadap suspek akan dilaksanakan.”

Pada masa yang sama, masyarakat Islam dari pelbagai pihak yang mengetahui wujudnya aktiviti perjudian ini diminta
untuk melaporkan kepada pihak berkuasa khususnya pihak berkuasa tempatan, Polis Diraja Malaysia (PDRM) dan pihak berkuasa agama.

Tatacara Penceraian Secara Persetujuan Bersama/Secara Baik

cerai

Kes cerai secara baik atau cerai dalam Mahkamah boleh dikatakan merupakan jenis kes syariah yang paling banyak difailkan di Mahkamah-Mahkamah Syariah seluruh Malaysia.

Kes ini melibatkan pasangan yang masih berkahwin tetapi berniat untuk bercerai, di mana suami dan/atau isteri ingin talaq dilafazkan di dalam Mahkamah.

Sememangnya sekiranya ingin bercerai, Enakmen negeri masing-masing mengkehendaki perceraian dibuat di dalam Mahkamah, tidak kira dalam bentuk talaq, fasakh, khulu’, li’an dan sebagainya.

Talaq yang dilafazkan di luar Mahkamah adalah sebenarnya suatu kesalahan syariah.

Seksyen 124 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (WWP): Perceraian di luar Mahkamah dan tanpa kebenaran Mahkamah

“Seseorang lelaki menceraikan isterinya dengan melafazkan talaq dengan apa-apa bentuk di luar Mahkamah dan tanpa kebenaran Mahkamah itu maka dia melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau dipenjarakan tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya”.

Kenapa tidak dibenarkan lafaz di luar mahkamah? Ada dua kebaikannya:

 1. Sekiranya lafaz talaq tersebut tidak jelas (seperti “aku pulangkan kau kepada ibubapa kau”, “aku tidak mahu bersama kau lagi”), akan berlaku banyak masalah semasa pasangan ingin mendapatkan pengesahan lafaz cerai kerana suami dikehendaki berterus-terang tentang niatnya semasa membuat lafaz tersebut. Hakikatnya, terdapat banyak kes di mana apabila ditanya Hakim, suami tidak mahu mengakui bahawa dia sememangnya berniat untuk menceraikan isteri semasa membuat lafaz tersebut. Maka isteri akan sentiasa dalam keadaan berasa serba-salah kepada Allah sekiranya suami tidak berlaku jujur semasa menjelaskan niat kepada Mahkamah dan mereka kembali hidup sebagai suami isteri dalam keadaan ketidaktentuan itu.
 2. Prosedur cerai dalam Mahkamah memberi masa kepada suami isteri untuk benar-benar memikirkan semula samaada mereka patut berpisah. Sekiranya difailkan prosedur cerai dalam Mahkamah di bawah seksyen 47, sekiranya salah satu pihak tidak mahu bercerai, Mahkamah akan memberi peluang kepada pasangan untuk berbincang di hadapan jawatankuasa pendamai (lebih dikenali sebagai “JKP”), dan jika masih tidak berjaya, kes akan dirujuk pula kepada “Hakam”, iaitu perbincangan lanjut antara wakil pihak-pihak supaya dapat berdamai atau masih meneruskan dengan cerai.

Oleh itu, eloklah sekiranya pihak yang sudah memutuskan untuk bercerai (baik isteri atau suami), memfailkan permohonan cerai secara baik atau cerai dalam Mahkamah (biasanya dirujuk sebagai cerai seksyen 47).

Proses cerai sebegini (berbeza dengan fasakh) adalah lebih mudah dan kebanyakannya tidak memerlukan peguam, kerana ia tidak melibatkan proses perbicaraan.

Hanya sekiranya proses ini tidak berjaya, contohnya kerana suami atau wakil enggan memberikan kerjasama atau hadir ke Mahkamah, maka Hakim sering menasihatkan isteri untuk memfailkan kes di bawah ta’liq atau fasakh (sekiranya sebab-sebab untuk ta’liq atau fasakh sememangnya wujud).

Baiklah, pada minggu ini, penulis ingin memberikan serba-sedikit panduan / proses berkenaan cerai secara baik ini. Untuk penulisan kali ini, mari kita anggap yang kedua-dua suami isteri setuju untuk bercerai. Perbincangan mengenai suami tidak setuju menceraikan (proses JKP dan Hakam) akan diteruskan di minggu yang lain.

Langkahnya mudah sahaja, dan tidak perlu peguam pun. Kadangkala boleh juga selesai dalam hari yang sama, dan di negeri Selangor dipanggil ‘fast track’ (tapi mesti datang awal pagi lah ye, bersama pasangan, dan bawa dokumen asal dan salinan yang perlu).

mhkamh

Step-by-step proses tersebut adalah begini:-

 • Tentukan siapa yang ingin jadi Pemohon, boleh jadi suami, boleh juga isteri;
 • Tengok alamat yang tertera di kad pengenalan Pemohon. Penentuan Mahkamah mana yang akan mendengar kes anda bergantung kepada alamat dalam kad pengenalan Pemohon. Jika masih alamat lama (selalunya alamat kampung halaman), pergilah tukar dahulu alamat anda ke alamat mastautin yang sebenar. jika tidak, akan merumitkan keadaan kerana Mahkamah perlukan surat akuan mastautin dari masjid terdekat sekiranya alamat kad pengenalan tidak sama dengan alamat mastautin.
 • Kemudian, Pemohon boleh ke Mahkamah Rendah Syariah terdekat di mana Pemohon itu tinggal. Seeloknya call dulu Mahkamah tersebut untuk sahkan samaada sememangnya Mahkamah itu yang bertanggungjawab untuk mengadili kes tersebut berdasarkan tempat tinggal Pemohon. Sebab pernah saya jumpa seorang ibu tua yang datang all the way ke Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam sedangkan dia tinggal di Rawang dan sepatutnya kes dia difailkan di Mahkamah Rendah Syariah di Kuang. Kesian datang jauh-jauh tapi salah tempat. Please, call dulu ye.
 • Selepas sudah pasti hendak ke Mahkamah mana, kumpulkan dokumen penting (bawa salinan asal dan fotostat 4 salinan setiap satu): kad pengenalan suami, kad pengenalan isteri, surat beranak dan MyKid anak-anak, surat akuan nikah (oh ya, untuk pasangan yang bernikah di luar negara, mesti dapatkan pengesahan nikah di negeri mastautin terlebih dahulu barulah boleh failkan permohonan cerai). Sediakan juga sekitar rm50 tunai untuk bayaran fi Mahkamah dan lain-lain fi.
 • Kalau nak terus bercerai hari yang sama, datang ke Mahkamah pada awal pagi bersama pasangan (elakkan hari Jumaat sebab Mahkamah biasanya tidak dengar kes pada hari Jumaat). Tetapi mesti ingat, isteri mestilah dalam keadaan suci pada masa itu, dan tidak berlaku persetubuhan sepanjang tempoh suci tersebut.
 • Isi borang cerai di Mahkamah (untuk kebanyakan negeri boleh tulis tangan tapi kalau di Kuala Lumpur, perlu bertaip, ada jurutaip di Mahkamah KL tapi perlu bayar khidmat jurutaip, jika nak taip sendiri, kena cari cyber cafe atau ambil borang dahulu dan taip di rumah siap-siap).
 • Semasa isi surat akuan, Mahkamah akan minta Pemohon tuliskan samada sudah ambil langkah untuk cuba berdamai atau belum. Sesetengah Hakim akan tolak permohonan cerai jika Pemohon hanya bagi alasan ingin bercerai kerana “tiada persefahaman” (alasan paling popular). Oleh itu, surat akuan tersebut perlu nyatakan alasan yang lebih kukuh seperti sudah tidak bersekedudukan melebihi setahun, sudah tidak bertegur sapa, berlaku kecederaan fizikal, dan sebagainya. jangan tipu alasan ye. perlu jujur dan berterus-terang dengan keadaan anda. Ingat, hakim akan soal-balas nanti, dan Allah Maha Mengetahui.
 • Pemohon akan dihendaki tandatangan surat akuan di hadapan Pesuruhjaya Sumpah tetapi sekiranya kes tersebut boleh dipanggil di hadapan Hakim pada hari yang sama, maka tak perlu tandatangan pesuruhjaya sumpah.
 • Failkan kes tersebut dan bayar fi yang dikehendaki.
 • Mohon didengar terus pada hari yang sama jika pasangan hadir dan mahu terus bercerai (tapi kalau nasib anda kes Mahkamah dah penuh atau Hakim tiada pada hari tersebut, Mahkamah akan bagi tarikh lain tapi pastikan pada tarikh tersebut isteri akan dalam keadaan suci dan tiada persetubuhan selepas suci dari haid. jika isteri haid tak teratur, maka agak-agak sahajalah, kalau hari pendengaran nanti isteri sedang haid, kena mohon tarikh pendengaran lain).
 • Sekiranya didengar di hari yang lain atau sekiranya anda tidak datang bersama pasangan, maka Mahkamah akan minta Pemohon serahkan Saman yang telah dimeterai Mahkamah kepada Defendan iaitu pasangan anda. Serahan mesti secara tangan ye, tak kiralah melalui orang ketiga atau secara sendiri, tetapi mesti pastikan Defendan sememangnya terima (jangan hanya letak dalam bilik tidur atau atas meja makan, walaupun anda tahu mesti Defendan akan baca). Kalau dapat dia tandatangan pada salinan Saman untuk membuktikan sudah terima adalah lebih baik, tapi asalkan dah bagi sudah cukup. Kemudian, rekodkan masa dan tarikh dan tempat di mana anda serahkan Saman tersebut.
 • Sebelum kes boleh didengar, Mahkamah akan suruh anda isi afidavit penyerahan (atau afidavit penyampaian) Saman. Masa ini perlu nyatakan bila masa tarikh hari dan tempat anda serahkan. Kalau anda suruh orang lain tolong serah, maka orang tersebut kena datang ke Mahkamah dan tandatangan afidavit penyerahan tersebut.
 • Kemudian di hadapan Hakim, Hakim akan soal-balas tentang sebab bercerai, keadaan isteri samaada haid atau tidak, ada bersetubuh atau tidak.
 • Kalau sekiranya ada perjanjian antara suami isteri berkenaan nafkah dan penjagaan anak, elok juga dimaklumkan kepada Hakim supaya boleh direkodkan bersekali dengan perintah cerai. Tapi penulis menasihatkan agar sebarang perjanjian hendaklah dirujuk kepada Peguam Syarie masing-masing kerana banyak masalah berlaku di kemudian hari apabila suami isteri tidak merujuk peguam terlebih dahulu atau hanya merujuk kepada satu Peguam sahaja untuk mewakili kedua-duanya.
 • Sekiranya Hakim berpuas hati bahawa pasangan tidak boleh berbaik semula, Hakim akan memerintahkan cerai dibenarkan, dan Mahkamah akan bagi satu surat lafaz untuk dibaca oleh suami.
 • Suami akan baca lafaz tersebut dan surat lafaz itu akan ditandatangani oleh suami dan isteri selepas suami melafazkan talaq mengikut surat itu.
 • Hakim akan membacakan perintah mengesahkan cerai telah dilafazkan di dalam Mahkamah dan akan memerintahkan surat akuan nikah dibatalkan (mesti bawa surat akuan nikah yang asal ye!) dan cerai didaftarkan di pejabat agama yang berdekatan.
 • Dokumen perintah cerai biasanya akan dikeluarkan Mahkamah selepas 30 hari, bila sudah terima, perlulah bawa dokumen perintah itu ke pejabat agama yang berkenaan supaya surat akuan cerai boleh dikeluarkan.
  Itu sahaja prosedurnya, lebih kurang. Kalau salah satu pihak tak setuju bercerai, maka akan lebih panjang lagi artikel ini. Itu kita bincangkan di kemudian hari pula.

Sumber: kincolaw

Q&A Berkaitan Pindaan RUU Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Kelantan) 2002 (Pindaan 2017)

S: Apakah tujuan Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (ETJS) digubal?
J: ETJS digubal bagi menentukan bagaimana sesuatu kes jenayah syariah dikendalikan bermula dari tatacara penerimaan aduan, proses tangkapan, proses pendakwaan, proses rayuan dan proses penghakiman dijalankan.

S: Apakah pindaan yang dibuat oleh DUN Kelantan terhadap enakmen tersebut?
J: Pindaan hanya dibuat dengan menambah beberapa prosedur antaranya membenarkan penggunaan gari dan rakaman video ketika serbuan serta membolehkan hukuman sebat dilaksanakan di khalayak ramai.

S: Sebelum ini hukuman sebat dilaksanakan di mana?
J: Sebelum ini hukuman sebat dilaksanakan di dalam penjara sahaja. Namun kini terpulang kepada hakim syarie samada mahu hukuman dijalankan di penjara atau di khalayak ramai.

S: Mengapa perlu dilaksanakan di khalayak ramai?
J: Sebatan di khalayak ramai telah dilaksanakan pada zaman Rasulullah dan ianya bertujuan menimbulkan rasa malu kepada si penerima hukuman dan bertujuan menimbulkan rasa gerun kepada orang ramai yang melihat.

S: Adakah ianya bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan?
J: Tidak sama sekali kerana enakmen tersebut digubal oleh DUN negeri tersebut. Sebarang pindaan boleh dilaksanakan jika mendapat persetujuan Ahli Dewan.

S: Adakah pindaan ini bertentangan dengan Akta Mahkamah Syariah (Bidang Kuasa Jenayah) Akta 355?
J: Tidak. Pindaan ini tidak melibatkan pertambahan hukuman dan ianya hanya melibatkan pindaan terhadap tatacara dalam pengendalian kes jenayah syariah.

S: Adakah mahkamah sivil di Malaysia pernah melaksanakan hukuman sebat di khalayak ramai?
J: Ya. Mahkamah Sesyen di Ampang pernah melaksanakan hukuman rotan sebanyak 8 kali terhadap pesalah bawah umur bagi kes rogol hadapan galeri awam pada Jun 2014. Hukuman dilaksanakan secara terbuka dengan rotan halus yang turut disaksikan ibu bapa di bawah Seksyen 293(1)(c) Kanun Tatacara Jenayah. 

S: Apakah semua kesalahan jenayah syariah bakal dikenakan hukuman sebat?
J: Tidak. Hanya beberapa kesalahan sahaja yang dikenakan hukuman sebat antaranya zina, liwat, mukadimah zina dan minum minuman yang memabukkan.

S: Mengapa perlu gari digunakan?
J: Gari hanya digunakan terhadap pesalah yang agresif dan tidak mahu memberi kerjasama. Tidak semua serbuan memerlukan kepada penggunaan gari.

S: Mengapa penggunaan kamera video dibenarkan?
J: Bagi memudahkan proses pendakwaan dijalankan dan ianya mengikut peredaran zaman yang semakin maju. Rakaman boleh dijadikan bahan bukti di mahkamah nanti.

Kes SIS Difatwakan Sesat: Mahkamah Persekutuan Beri Kebenaran Kepada Jabatan Mufti Selangor Untuk Merayu

YBHG. Dato’ Haji Zainul Rijal Abu Bakar meluahkan rasa syukur dan gembira di dalam FB miliknya terhadap keputusan yang diberikan oleh Mahkamah Persekutuan yang memberi kebenaran untuk merayu kepada Jabatan Mufti Selangor dan MAIS dalam 5 persoalan undang undang berkaitan cabaran Sisters in Islam (SIS) terhadap kesahihan fatwa yang dikeluarkan oleh Jawatankuasa Fatwa Selangor.

Untuk rekod, Sisters in Islam (SIS) yang merupakan sebuah Pertubuhan Badan Bukan Kerajaan (NGO) telah difatwakan sesat dan menyeleweng daripada ajaran Islam oleh Jawatankuasa Fatwa Selangor pada Julai 2014.

Tersentak dengan keputusan fatwa tersebut, pada Oktober 2014, SIS bersama dua yang lain iaitu Pengasas Bersama SIS, Zainah Mahfoozah Anwar dan bekas menteri, Datuk Zaid Ibrahim telah bertindak memfailkan permohonan untuk mendapatkan perintah mahkamah bagi membatalkan keputusan fatwa itu.

Seterusnya Hakim Mahkamah Tinggi, Datuk Hanipah Farikullah pada Jun 2016 telah memutuskan bahawa mahkamah sivil tidak mempunyai kuasa untuk mendengar kes berkaitan hal agama seperti fatwa. Beliau mengulas bahawa mahkamah sivil tidak mempunyai bidang kuasa untuk memberikan remedi yang dimohon NGO itu kerana isu fatwa terletak di bawah bidang kuasa eksklusif Mahkamah Syariah.

Susulan itu penolakkan tersebut, SIS kemudiannya telah memfailkan rayuan dan pada Mac 2017, panel tiga hakim rayuan yang diketuai Datuk Tengku Maimun Tuan Mat telah membenarkan rayuan dikemukakan oleh SIS dan sebulat suara membuat keputusan bahawa Mahkamah Tinggi tersilap dalam membenarkan bantahan awal itu. Mahkamah turut mengarahkan merit kes itu didengar di depan hakim Mahkamah Tinggi yang baru.

Jabatan Mufti Selangor kemudiannya merayu ke Mahkamah Persekutuan dan Mahkamah Persekutuan pada 11 Julai 2017 telah memberi kebenaran untuk merayu kepada mereka.

 

 

FUNGSI BAHAGIAN SOKONGAN KELUARGA (BSK) JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH MALAYSIA (JKSM) DALAM MEMPERKUKUH INSTITUSI KEKELUARGAAN

Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) ditubuhkan susulan desakan daripada masyarakat khususnya daripada Pertubuhan Badan Bukan Kerajaan (NGO) supaya suatu tindakan yang lebih proaktif dan efektif dilaksanakan ke atas individu yang ingkar mematuhi perintah mahkamah.

Y.A.B Perdana Menteri pada 7 Jun 2007 di dalam Mesyuarat Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia Kali ke 47 telah memutuskan supaya JKSM mengambil tindakan segera bagi menyelesaikan isu nafkah isteri dan anak.

Berasaskan kepada keputusan tersebut, Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) telah ditubuhkan sebagai salah satu unit di Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM).

Cadangan untuk mewujudkan Bahagian Sokongan Keluarga ini juga dilihat sebagai satu langkah yang amat bijak dan tepat pada masanya, bagi mengatasi masalah berhubung dengan pelaksanaan perintah.

BSK JKSM ditubuhkan secara rasminya pada 22 Oktober 2008 oleh YB Dato’ Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Menteri di Jabatan Perdana Menteri.

Memberi Khidmat Nasihat Perundangan Dan Rundingcara

Pegawai BSK ditempatkan di semua negeri bagi memudahkan orang awam mendapat khidmat nasihat secara percuma khususnya berkaitan dengan hak dan tuntutan nafkah anak di mahkamah. Khidmat rundingcara turut dilaksanakan bagi mencari jalan penyelesaian yang pantas dalam isu pembayaran nafkah anak.

Melaksanakan Penguatkuasaan Perintah Nafkah

Pegawai BSK turut diberi tauliah sebagai peguam syarie yang bertanggungjawab menguatkuasakan perintah nafkah yang telah dikeluarkan oleh mahkamah. Antara jenis penguatkuasaan yang boleh dilaksanakan adalah sitaan, hiwalah dan perintah pengkomitan.

Menyalurkan Bantuan Dana Pendahuluan Nafkah

Pihak BSK turut menyediakan dana pendahuluan nafkah bagi yang layak. Jumlah dana yang diberikan adalah selama 6 bulan berturut-turut dengan mengambil kira tempoh tersebut adalah cukup untuk proses penguatkuasaan perintah nafkah diselesaikan. Tujuannya adalah bagi meringankan beban ibu dan anak-anak sepanjang proses penguatkuasaan dilaksanakan.

Menjadi Agen Kutipan Balik Dana Pendahuluan Nafkah

Setiap dana pendahuluan nafkah yang diberikan akan di kutip semula dari pihak yang diperintahkan membayar nafkah.

Menyediakan Kemudahan BSK Transit

BSK turut menyediakan rumah Transit bagi memudahkan pihak-pihak yang kurang berkemampuan menghadiri prosiding di mahkamah syariah. Perkhidmatan ini diberikan secara percuma dan keutamaan adalah kepada pelanggan mahkamah syariah yang tinggal di luar kawasan Kuala Lumpur. Pada waktu ini terdapat 2 unit rumah BSK Transit iaitu di Presint 18, Putrajaya dan di Kuarters Kerajaan Jalan Duta, Kuala Lumpur.

Sebatan Syariah Di Malaysia Pernah Dilakukan Di Khalayak Ramai

KUALA LUMPUR: Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Jamil Khir Baharom menegaskan bahawa mahkamah syariah pernah melaksanakan hukuman sebatan cara syariah di tempat awam yang mana ianya dilaksanakan di Mahkamah Tinggi Sivil Tawau, Sabah.
Hukuman sebat tersebut dijalankan ke atas pasangan kerana kesalahan melakukan persetubuhan haram dan turut disaksikan oleh pengamal undang-undang dari mahkamah sivil. Proses sebatan tersebut dijalankan mengikut prosedur sebatan yang termaktub dalam undang-undang dan dilaksanakan oleh pegawai sebatan dari Jabatan Penjara Malaysia.
Tambah beliau, pasangan lelaki dan wanita tersebut disebat sebanyak 6 kali mengikut tatacara sebatan syariah. Datuk Seri Jamil Khir berkata demikian bagi menjawab pertanyaan Hanipa Maidin (Amanah-Sepang) yang menyatakan hukuman mahkamah syariah tidak menepati syarat kerana tidak pernah melakukan sebarang hukuman sebatan syariah dan tidak dilakukan di khalayak ramai sewaktu sesi perbahasan titah diraja di Dewan Rakyat pada 23 Mac 2017 yang lalu.
Berdasarkan pemerhatian, sebatan syariah adalah sangat berbeza dengan sebatan jenayah di mahkamah sivil yang mana sebatan syariah tidak melukakan tubuh badan pesalah walaupun dikenakan 6 kali sebatan berbanding satu sebatan sivil yang mampu melukakan kulit punggung pesalah.
Apa yang penting adalah memberi kefahaman kepada masyarakat yang nampak seperti sangat takut kepada sebatan syariah berikutan cadangan Ahli Parlimen Marang pada sesi terakhir Parlimen November lalu untuk meminda akta tersebut bagi menaikkan hukuman maksimum kesalahan syariah kepada penjara 30 tahun, denda RM100,000 dan 100 sebatan rotan, daripada penjara 3 tahun, denda RM5,000 dan 6 sebatan rotan.
Sebagai umat Islam yang berpegang teguh dengan hukum Allah, janganlah kita mempertikaikan apa yang telah diperintahkan olehNya. Hukuman sebatan dalam Islam bukanlah bertujuan menghukum atau menyakitkan pesalah tetapi lebih kepada tujuan memberi kesedaran agar tidak melakukan kesalahan sama pada masa akan datang.
Semoga rang undang-undang untuk meminda Akta Mahkamah Syariah (Bidang Kuasa Jenayah) 1965 atau RUU 355 pada sidang Parlimen kali ini dapat direalisasikan bagi memartabatkan Institusi Kehakiman Syariah di negara kita.
Klik Untuk Melihat Video Sebatan: